Financiën

Elke gift is welkom op IBAN : BE14 7865 8929 4683 | BIC : GKCCBEBB
Stichting Hubi & Vinciane | Mededeling: projecten SHV

Voor elke gift vanaf 40 euro bezorgen wij u een fiscaal attest.

Evolutie giften en toelagen tot en met 2017

In 2017 hebben we 249.199 euro aan giften ontvangen, inclusief  een legaat van 32.649 EUR vanwege een tante van Hubi Adriaens. Bijna 100 actieve sympathisanten meer dan in 2016, maar minder inkomsten van de provincies.
We merken dat de acties die door onze onze sympathisanten worden georganiseerd vele nieuwe mensen in contact brengen met onze projecten. Ook dit jaar mocht de Stichting immers delen in heel wat verjaardagen en jubilea van particulieren en organisaties. De stagiaires van diverse hogescholen en universiteiten organiseerden acties. Secundaire scholen kozen de Stichting voor hun Vastenactie. Serviceclubs organiseerden evenementen en heel wat particulieren en bedrijven liepen voor het goede doel.

Uitgaven 2017

We  betaalden onze jaarlijkse bijdrage van 75.000 EUR voor het DGD-programma Gezondheidszorg. Dit 5-jarenprogramma werd in 2017 opgestart door de 2 NGO’s Memisa en Artsen zonder Vakantie, in samenwerking met LUMOS en de Stichting. Bovenop deze bijdrage, besteedde de Stichting iets meer dan 15.000 euro in de ziekenhuizen van Papané en Boko. Dat geld diende o.a. voor de projecten ‘Garde

Malades’ en ‘l’ Hôpital le plus propre du Bénin’. Dat laatste is een nieuw initiatief samen met het bedrijf Materialise die het project uitschreef en begeleidde met expertise. Ook de uitbreiding en het onderhoud  van de ziekenhuistuinen blijven we steunen (5.052 EUR).

Tijdens het eerste kwartaal van 2017 besteedden we een kleine 5.000 euro voor de landbouwactiviteiten. Vanaf het tweede trimester startten we de samenwerking met de Belgische NGO Aide Développement Gembloux. De Stichting is partner in het nieuwe DGD-programma Landbouw en betaalt hiervoor een bijdrage van 30.000 EUR.
12.500 EUR werd besteed in de Opleidingsboerderij Ferme de Sokounon. In december konden we het nieuwe project ‘Chaque femme son bananier’, opstarten, grotendeels gefinancierd wordt door Stad Leuven.

Vorig jaar beslisten we om meer in te zetten in de strijd tegen ondervoeding, zowel preventief als curatief. Voor de coördinatie van actieve opsporing en behandeling van ondervoede kinderen in de twee sanitaire zones werd 4.714 EUR uitgegeven.

In 2017 namen de ingenieursstudenten van de vzw Humasol drie kleinere projecten onder handen: een zonnekiosk in Boko, de bestaande kiosk in het dorp van Sokounon werd verbeterd en uitgebreid, in het ziekenhuis van Papané kwam een zonnepanelen-installatie. Het aandeel in de kosten voor de Stichting bedroeg hiervoor 10.000 EUR.

In het eerste kwartaal van 2017 werd in CAMFP (Centre des Arts et des Métiers de la Femme de Parakou) een bedrag van 3.109 EUR betaald als laatste schijf van de viskweek. In het weeshuis werd 5.000 EUR voor de dagelijkse werking uitgegeven. De Brusselse VZW 5e Monde bracht hiervoor de nodige fondsen bij elkaar.

De Stichting heeft dit jaar geïnvesteerd in de aankoop van een terrein in de stad Parakou; een stuk grond van 5,5a waar een klein gebouwtje opstaat. De bedoeling is om er op relatief korte termijn een multifunctioneel gebouw op te trekken dat als demonstratie- en opleidingscentrum kan dienen. De uitgave, inclusief notariskosten, bedroeg 22.781 EUR en is geboekt op de balans.

Het kleine gebouw op het terrein werd verfraaid en bemeubeld voor 9.000 euro ingericht als bureau en wordt nu door de 6 lokale werknemers van SHV gebruikt. Nog eens 4.000 euro diende voor de aankoop van een tweedehandsterreinwagen. Het kantoor van de partner ADG ligt op 300 km van Parakou in Natitingou. Er worden dus regelmatig grotere afstanden afgelegd. Eveneens moet er regelmatig materiaal naar de dorpen worden gebracht in het kader van de aanleg van tuinen en andere activiteiten.

 

Financieel verslag

Meer detail is te vinden in onze Resultatenrekening. De Stichting slaagde er ook dit jaar in om het totaal van de beheerskosten te beperken tot 4.4% van de totale ontvangsten. Deze kosten bevatten postkosten en kosten voor officiële publicaties, financiële kosten, niet terugbetaalde missiekosten, de trimestriële Nieuwsbrief en kosten voor fondsenwerving en promotie. Door deze lage kostenstructuur gaat nog steeds 96% van de inkomsten rechtstreeks naar de projecten in Benin.