Financiën

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een eigen bijdrage van 75.000 EUR, kon de Stichting via het DGD meerjarenplan investeren in het gezondheidsprogramma. Daarnaast besteedde de Stichting 32.743 EUR in de hospitalen: hospitaaltuinen, een voertuig en een extra personeelslid bij de medische beeldvorming en veel meer. Nog eens 6.778 EUR ging naar containers met medisch materiaal. Nieuw was de investering van 4.000 EUR in samenwerking met Solergie in een zonnekiosk in Papané, een voorbeeldproject dat we graag verderzetten in de dispensaria.

Aan het landbouwprogramma, opleiding en ondersteuning van boeren, werd 34.668 EUR besteed. Bijkomend werd in de Ferme de Sokounon voor 19.823 EUR geïnvesteerd voor de bouw van stallen, de aankoop van kweekdieren en de oprichting van een winkel op het terrein. Samen met de studenten van Humasol werd een irrigatiesysteem met pompen op zonne-energie geïnstalleerd voor een totale kostprijs van 23.217 EUR.

Het onderwijsprogramma nam 49.079 EUR van het budget. De samenwerking met Turing Foundation maakte het mogelijk om twee klaslokalen te bouwen en materiaal aan te kopen voor het project van tweede kans onderwijs voor dames CAMFP (Centre des Arts et des Métiers de la Femme de Parakou).

Ten slotte konden we dankzij het Run for Boko-initiatief van de Brusselse VZW 5ième Monde het weeshuis steunen met 5.811 EUR.

Voor de kosten van het lokale kantoor in Benin werd in totaal 3.537 EUR uitgegeven. Opnieuw slaagde de Stichting erin om het totaal van de beheerskosten te beperken tot 3.72 % van de totale ontvangsten.

Evolutie giften en toelagen tot en met 2016

De inkomsten van 2016 sloten met een totaal van 265.384 EUR nog net iets hoger af dan vorig jaar, toen al uitzonderlijk. We mochten opnieuw rekenen op toelagen van verschillende provincies en gemeenten, van scholen, partners, serviceclubs, bedrijven en vele sympathisanten. Niet minder dan 600 gulle donatoren gaven ons hun steun waarvan ook velen ons pas dit jaar leerden kennen.

We merken dat de acties die door onze onze sympathisanten worden georganiseerd vele nieuwe mensen in contact brengen met onze projecten. Ook dit jaar mocht de Stichting immers delen in heel wat verjaardagen en jubilea van particulieren en organisaties. De stagiaires van diverse hogescholen en universiteiten organiseerden acties. Secundaire scholen kozen de Stichting voor hun Vastenactie. Serviceclubs organiseerden evenementen en heel wat particulieren en bedrijven liepen voor het goede doel.

Financieel verslag

In 2016 overtroffen de uitgaven de inkomsten met 23.000 EUR. De vorige jaren werden gelukkig telkens met een overschot afgesloten waardoor uit de reserves kon geput worden. Het blijft immers belangrijk dat we de continuïteit van onze projecten in Benin kunnen garanderen. We plannen de komende jaren een nog sterkere budgetcontrole zodat de Stichting financieel gezond blijft en ze zich garant kan stellen om ook de volgende jaren al haar engagementen na te komen.

Meer detail is te vinden in onze Balans en Resultatenrekening. Met trots kunnen we zeggen dat we ook in 2016 erin geslaagd zijn onze werkingskosten in België tot een absoluut minimum te beperken nl. 3,6% waardoor ruim 96% van de inkomsten rechtstreeks naar de projecten in Benin gaat. Meer detail in het Financieel verslag.