Gezondheidszorg

CF034647BCF034533BCF034602BCF033827B

Ontwikkeling van elementaire gezondheidszorg in Benin is vanaf het begin een van de hoofddoelen van de Stichting Hubi & Vinciane. Om dat te realiseren kiezen we voor een integrale aanpak.

De Stichting werkt samen met twee zoneziekenhuizen: het Hôpital Saint Martin de Papané en het Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko. De Stichting maakt deel uit van het bestuur van deze ziekenhuizen. Samen met onze Belgische partners MEMISA, LUMOS UZ Leuven en Artsen zonder Vakantie leveren we medische en technische expertise, evenals structurele en operationele ondersteuning in de uitbating van de ziekenhuizen. We organiseren klinische vormingssessies voor artsen en paramedici; we werken samen voor de professionalisering van de ziekenhuisadministratie en het beheer van de patiëntendossiers; we streven ernaar de medische diensten beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast investeert de Stichting in infrastructuur en in kwaliteitsverbetering van de zorgverlening. Deze investeringen betreffen niet alleen de aankoop van elementaire toestellen en medisch materiaal, maar evenzeer de verbetering van de levenskwaliteit in het ziekenhuis zelf door aandacht voor hygiëne en basiscomfort van de patiënten. Verder werken we voor de elektriciteitsvoorziening en het sorteren van afval samen met de Belgische organisatie Humasol, die ingenieursstudenten de kans biedt hernieuwbare energieprojecten uit te voeren in minder begoede delen van de wereld.

Duurzame toekomstgerichte gezondheidszorg is van primordiaal belang. Door de actieve deelname van de Stichting aan de werking van de twee zoneziekenhuizen trachten we samen met hen betere randvoorwaarden te scheppen voor een gezond en welvarend leven van de lokale bevolking. Door samen te werken met plaatselijke dispensaria en kleine gezondheidscentra zijn we ook aanwezig in nabijgelegen broussedorpen. We zetten in op het beschikbaar stellen van drinkbaar water, op een betere toegang tot sanitaire voorzieningen, op geboorteplanning en op gezonde voeding. Om veranderingen op lange termijn te bewerken hanteren we een integrale aanpak. Dat betekent dat we aandacht geven aan het probleem van de ondervoeding door in de schooltjes maaltijden aan te bieden en tegelijk de kinderen en hun leerkrachten gevoelig te maken om zelf voedselproductie te ontwikkelen door bijv. moestuintjes aan te leggen op het domein van de school. Verder voorzien we samen met hen sanitaire voorzieningen, met specifieke aandacht voor handhygiëne. De samenwerking met onze lokale partners bewerkt een domino-effect, zodat verandering en vooruitgang blijvend zijn én in eigen beheer worden genomen.

Voor de periode 2015-2017 ligt de prioriteit van de projecten in de gezondheidszorg bij ‘het verbeteren van het recht op basis gezondheidszorg’.

Dit gebeurt door:

 • de ondersteuning van het beheer van de ziekenhuizen;
 • het verbeteren van de gezondheidzorg in de ziekenhuizen;
 • het versterken van eerstelijnsgezondheidszorg in de dorpen.

Concrete lopende of recente projecten zijn:

 • uitvoering van het DGD samenwerkingsprogramma met MEMISA, LUMOS en Artsen zonder vakantie;
 • ondersteunen van een weeshuis opgericht door het lokale ziekenhuispersoneel;
 • verbeteren van de waterkwaliteit door controles en installatie waterputten;
 • installatie van sanitaire voorzieningen;
 • sensibilisering voor gezonde voeding;
 • informatie rond geboorteplanning;
 • langlopend programma rond malnutritie (in samenwerking met stad Antwerpen);
 • installatie van een zonnekiosk in het ziekenhuis van Papané  i.s.m. Stichting Gilles en  Solar zonder grenzen;
 • aanleg en onderhoud van moestuintjes voor de ziekenhuiskeuken i.s.m. Salvatorhulp
 • installatie van zonnepanelen (2015 – 2017) ter voorkoming van stroomonderbrekingen i.s.m. provincie Vlaams Brabant;
 • logement voor gardes malades in de ziekenhuizen, 2017 – i.s.m. provincie West-Vlaanderen;