Landbouw

IMG_6513BCF034412BIMG_5827BCF034451B

De aandacht voor landbouw richt zich op het ontwikkelen van een kader voor voedselvoorziening- en productie. Tegelijk wenst de Stichting ondernemerschap te stimuleren. Die doelen trachten we te bereiken door opleidingen te organiseren en door innovatieve projecten uit te werken die op duurzaamheid gericht zijn.

Voor de periode 2018-2022 bestaat het luik landbouw uit:

 • Het opleidingsprogramma rond geïntegreerde landbouw voor jonge boeren. In samenwerking met ADG (Aide au Développement Gembloux) en lokale partner Ferme de Soukonon, de lokale boerengemeenschap en het lokaal agro-team faciliteert en ondersteunt de Stichting praktijkgerichte opleidingen op vlak van geïntegreerde landbouw, verbetering van landbouwtechnieken, transformatie en vermarkten van gezonde voedingsproducten.
 • Het nieuwe start-up programma rond ecologische familiale landbouw. Met als motor het nieuwe innovatiecentrum en in samenwerking met ADG (Aide au Développement Gembloux) wil de Stichting de opstart van kleinschalige agrarische start-up’s faciliteren en ondersteunen.

Enkele voorbeelden van acties::

 • opleidingsprogramma voor de duurzame teelt van rijst, soja, arachide;
 • bouw van stockageplaatsen in de dorpen;
 • opleidingsprogramma rond geiten, bijen, geiten, kippen, varkens…;
 • opstart van een opleidingsnetwerk voor logistiek, productie en duurzaam ondernemen;
 • begeleiding bij de opstart van coöperatieven;
 • voorzien van een irrigatienetwerk in het vormingscentrum Sokounon i.s.m. Humasol en Protos;
 • aanleg en onderhoud van ziekenhuistuinen;
 • cursussen rond energie, water, bodembeheer, zaaigoed
 • het uitbouwen van de pilootboerderij in het vormingscentrum Sokounon i.s.m. Wereldmissiehulp;

De opleidingsboerderij Sokounon gaat met de steun van de Stichting Hubi & Vinciane een partnerschap aan met de boeren om na te denken over nieuwe vormen van landbouw en voedselproductie. Jonge startende boeren volgen er laag drempelige opleidingen. De verkoop van de landbouwproducten moet er op termijn voor zorgen dat de boerderij zelf voorzienend wordt.

 

 

Geniet mee van de realisaties van onze partner Humasol in 2016: l’eau est arrivéé