Landbouw

IMG_6513BCF034412BIMG_5827BCF034451B

De aandacht voor landbouw richt zich op het ontwikkelen van een kader voor voedselvoorziening- en productie. Tegelijk wenst de Stichting  het ondernemerschap te stimuleren. Die doelen trachten we te bereiken door opleidingen te organiseren en door innovatieve projecten uit te werken die op duurzaamheid gericht zijn.

In de regio van Parakou, Benin, werkt de Stichting samen met de religieuze congregatie Frères de la Campagne. Samen met hen engageren we ons in de Ferme Sokounon, waar opleidingen worden georganiseerd en landbouwers begeleiding krijgen in hun ontwikkeling naar autonomie. We zetten in op gediversifieerde landbouw met een duurzaam effect op zowel mens als natuur. Zo stimuleren we het telen van rijst, soja en pindanoten omdat deze gewassen voedzamer zijn dan bijvoorbeeld maniok. De Stichting is niet alleen op het veld actief. We brengen landbouwers behalve technische vaardigheden ook economische principes bij. Hiermee streven we samen met hen naar een toekomst waarin ze zelfvoorzienend zijn en in staat duurzame netwerken uit te bouwen.

Omdat het om hún toekomst gaat, achten wij het nodig de samenwerking met de landbouwers te diversifiëren. We hebben de ambitie nieuwe opleidingsprogramma’s te introduceren met een focus op veeteelt  en op duurzame landbouwtechnieken. Daarom startten we in 2016 met een innovatief project. Samen met lokale boeren werd een pilootboerderij opgericht. In het kader van dat project gaan we een partnerschap aan met de boeren om na te denken over  nieuwe vormen van landbouw en voedselproductie, met als doel solide en aanhoudende effecten te sorteren die de pilootboerderij overstijgen.


Voor de periode 2015-2017 ligt de prioriteit van de projecten in de landbouw bij ‘het verbeteren van het recht op duurzame voedingsproductie’.

Dit gebeurt door:

  • het aanbieden van opleidingen voor gediversifieerde landbouw;
  • het uitbouwen van de pilootboerderij in het vormingscentrum Sokounon i.s.m. Wereldmissiehulp;
  • het stimuleren van een netwerkvorming voor duurzaam ondernemen.

Concrete lopende en recente projecten zijn:

  • opleidingsprogramma voor de duurzame teelt van rijst, soja, arachide;
  • bouw van stockageplaatsen voor landbouwproducten;
  • opleidingsprogramma rond geiten, bijen, kippen, varkens…;
  • opstart van een opleidingsnetwerk voor logistiek, productie en duurzaam ondernemen;
  • opstart van een uitbating;
  • voorzien van een irrigatienetwerk in het vormingscentrum Sokounon i.s.m. Humasol en Protos;
  • aanleg en onderhoud van ziekenhuistuinen;

De opleidingsboerderij Sokounon gaat met de steun van de Stichting Hubi & Vinciane een partnerschap aan met de boeren om na te denken over nieuwe vormen van landbouw en voedselproductie. Jonge startende boeren volgen er laag drempelige opleidingen. De verkoop van de landbouwproducten moet er op termijn voor zorgen dat de boerderij zelf voorzienend wordt.

 

 


Geniet mee van de realisaties van onze partner Humasol in 2016: l’eau est arrivéé