Onderwijs

CF034707BIMG_5712BCF034111BCF034138B

De Stichting zet hoog in op onderwijs en vorming. Samen met gezondheidszorg en landbouw vormt het onderwijs een onlosmakelijk ‘driehoeksverhouding’ die de grondslagen kan leggen voor elementaire welvaart en welzijn.

Voor de periode 2018-2022 bestaat het luik onderwijs uit:

 • Het scholenprogramma Jong geleerd.  Hierbij wil de Stichting in samenwerking met 14 lokale lagere en secundaire scholen sensibiliseringsprojecten rond gezondheid bij kinderen faciliteren en financieel ondersteunen.
 • Het coachingprogramma voor jonge vrouwen: in samenwerking met lokale centrum CAMFPFaciliteren en financieel ondersteunen van coachingprojecten rond persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid voor jonge kansarme vrouwen: hygiëne, seksualiteit, bijlessen, studiemateriaal, ontwikkelen van productietechnische en commerciële vaardigheden, met focus op duurzame voeding.

Enkele voorbeelden van recente acties:

 • aanleg van schooltuinen;
 • cursus EHBO, hygiëne, gezonde voeding;
 • voorzien van sportaccomodatie;
 • cursussen imker, veeteelt, verwerking landbouwproducten, …  op de opleidingsboerderij Sokounon;
 • installatie van sanitaire voorzieningen en toiletten;
 • sensibiliseringsacties rond hygiene en sexualiteit;
 • installaties van tipitaps, eenvoudige waterkraantjes;
 • bijlessen voor meisjes;
 • installatie van kantines, overdekte plaatsen waar moeders kunnen koken

De Stichting Hubi & Vinciane startte in 2016 in samenwerking met Turing Foundation en de stad Parakou een project ter ondersteuning van het  ‘Centre des arts et métiers de la femme de Parakou’ CAMFP. Dit centrum biedt vrouwen via tweedekansonderwijs een vakopleiding en een starterspakket ‘je me lance’. Zo’n starterspakket kan o.a. bestaan uit een kookpot voor sterilisatie, een professionele fruitpers, een marktkraam, …

 

 

Het project Equidec stimuleert de doorstroming  van  jonge meisjes in drie scholen. De Stichting ondersteunt hen met schoolmateriaal, een hospitalisatieverzekering en schoolmaaltijden. Verder krijgen ze extra sensibilisering rond hygiëne en sexualiteit, alsook begeleiding bij hun verdere studiekeuze. Samen investeren we in de opleiding van jonge meisjes in Benin.

 

 

In de gemeente Tchaourou werken we samen met een secundaire school, die een 2000-tal leerlingen telt.  Bij de doorstroming vanuit het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zetten we hoog in op de deelname van meisjes, die vaak verstoten zijn van opleiding na de lagere school. In samenwerking met het Belgische bedrijf Materialise reiken we jaarlijks drie universitaire beurzen uit aan de beste leerlingen. Afspraak is dat zij zich tot vijf jaar na het behalen van hun diploma engageren binnen de samenwerking met de Stichting Hubi & Vinciane.