Doe een gift

 

Onze Stichting kan de projecten in gezondheidszorg, onderwijs en landbouw in Benin uitvoeren mede dankzij de giften van vele sympathisanten, bedrijven en organisaties.

De ontvangst van giften op de rekening van de Stichting (zie hieronder) wordt door het secretariaat minstens één keer per jaar schriftelijk bevestigd. Daarnaast ontvangt u aan het begin van het volgende kalenderjaar voor giften vanaf EUR 40 een fiscaal attest voor belastingvermindering met toepassing van art. 107 van het Wetboek op de inkomstenbelasting 1992.

Label VEF

Sinds september 2015 is de Stichting Hubi & Vinciane lid van VEF, de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving,  die aan de Belgische bevolking waarborgen biedt van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen.

Uw financiële steun komt rechtstreeks ten goede aan de projecten van de Stichting. De uitvoering van de projecten wordt nauwgezet opgevolgd via regelmatige teleconferenties en tweemaal per jaar in een zending van bestuursleden van de Stichting die de projecten ter plaatse bezoeken en evalueren.

Dankzij het doeltreffende en duurzame karakter van onze acties in Benin is de Stichting een gewilde partner voor samenwerkingsverbanden met Belgische ngo’s. Al meer dan 20 jaar is er daardoor een cofinanciering van DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking van de Federale Overheidsdienst van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Sinds januari 2014 werkt de Stichting samen met Memisa België en met de lokale partner AMCES voor het uitvoeren van het gezamenlijk uitgewerkte gezondheidsprogramma in Benin. Hiermee worden uw giften voor dit programma vervijfvoudigd! Ook voor het scholenprogramma en het stimuleren van ondernemerschap via landbouwprojecten wordt er samengewerkt met partners in België én Benin.

Uw financiële en materiële ondersteuning zijn dus van uitzonderlijk belang!

Wat kan er met uw gift zoal gerealiseerd worden in Benin?

books-1149959__340

 

20€: schoolboeken voor 1 kind

45€: 1 maand bijlessen voor 1 kind

 

net

 

20€: malarianet voor 5 kinderen

65€: behandeling malnutritie voor 1 kind

 

SOK21

 

950€: aanleg en onderhoud van een volledige schooltuin

450€: EHBO kit voor een school

 

img_4119_small

 

25€: Tipitap om eenvoudig en zuinig met water de handen te wassen (foto: demonstratie van een Tipitap door Kathleen Cools en Martin Heylen – Ladeuzeplein Leuven – oktober 2016)

 

 

201610_landbouwprogramma_0673

 

85€: een bevalling

280€: een opleiding in het rijstprogramma voor een groep van 15 vrouwen

 

Steun ons vandaag nog via: IBAN : BE14 7865 8929 4683 | BIC : GKCCBEBB
Stichting Hubi & Vinciane | Mededeling: projecten SHV