Organiseer een actie

Acties in België ten voordele van de projecten in Benin zijn van heel diverse aard.

Particulieren zijn nu al meer dan 30 jaar onze allerbelangrijkste steunpilaar. Zonder deze vrienden, kennissen, familie en sympathisanten zouden onze realisaties en projecten nooit dezelfde vorm hebben kunnen aannemen. Wil u als sympathisant een actie, klein of groot organiseren, aarzel niet!

Bedrijven en organisaties zien meer en meer dat hun waarden en maatschappelijke rol meespelen als een competitief voordeel. Het sociaal bedrijfsimago wordt immers belangrijker voor huidige en toekomstige werknemers, klanten en leveranciers. Daarom zijn ondernemingen vandaag geïnteresseerd om hun sociale engagement daadwerkelijk vorm te geven. Daarnaast is er ook bij werknemers meer en meer interesse voor vrijwilligerswerk, naast het gewone werk.

Verenigingen, jeugdverenigingen en serviceclubs in het bijzonder, zijn altijd een belangrijke steun geweest voor de Stichting dankzij de inzet van hun ontelbare vrijwilligers.

Scholen hebben zich meermaals ingezet voor de Stichting Hubi & Vinciane in het kader van de vastenweek, de sociale projectweek of als sociaal project van de school. De inzet van leerlingen is telkens weer hartverwarmend en sluit helemaal aan bij de basiswaarden van de Stichting: de aandacht voor een gedroomde toekomst voor alle jongeren.

Ben je een student die droomt van een stage in Benin of wil je je engagement concreet tastbaar maken. Wij bieden je mogelijkheden.