Bedrijven

Bedrijven en organisaties zien meer en meer dat hun waarden en maatschappelijke rol meespelen als een competitief voordeel. Het sociaal bedrijfsimago wordt immers belangrijker voor werknemers, klanten en leveranciers. In die context zijn ondernemingen vandaag geïnteresseerd om hun sociale engagement effectief vorm te geven. Daarnaast is er ook bij de werknemers meer en meer interesse voor vrijwilligerswerk, naast het gewone werk.

Hoe kan uw bedrijf of organisatie onze Stichting steunen?

  1. Een gift, op het door u gekozen moment, met een fiscaal attest vanaf 40 euro.
  2. Een maandelijkse gift via domiciliering, met een fiscaal attest op jaarbasis.
  3. Een actie bijvoorbeeld met uw personeel ten voordele van de projecten in Benin. Met een dergelijke actie kan u partner worden van onze Stichting en ontvangt u het label ‘Partner for Benin’ of ‘PartnerPlus for Benin’. Dit label mag op uw website, in uw communicatie en e-mails gepubliceerd worden en zal ook vermeld worden op de website van de Stichting.

Waarom zou u onze Stichting als bedrijf of organisatie steunen?

  • De Stichting Hubi & Vinciane is een succesverhaal: de inkomsten kennen een continue groei sinds meer dan 30 jaar. De geïntegreerde aanpak van de streekontwikkeling in de regio van Parakou via gezondheidszorg-, onderwijs- en landbouwprojecten, ten voordele van de minstbedeelden in deze regio, wordt stap voor stap verder uitgebouwd met een ambitieuze toekomstvisie.
  • Ondernemerszin, partnership en overleg zijn belangrijke waarden voor onze Stichting: enkel samen met haar lokale Beninse én Belgische partners kunnen de oorspronkelijke droom en de ambitieuze toekomstvisie verwezenlijkt worden.
  • Onze Stichting stimuleert bedrijven om samen met haar werknemers initiatieven te nemen die hun sociaal engagement vorm geven. De Stichting Hubi & Vinciane helpt bedrijven en organisaties tegelijk om zichtbaarheid te geven aan hun initiatieven ten voordele van Benin, via het label: ‘Partner for Benin’.
  • De werking van onze Stichting gebeurt 100% door vrijwilligers op een volledig transparante manier: 96,2% van de giften gaan rechtstreeks naar Benin (2014).
  • Elke donor wordt op de hoogte gehouden via de driemaandelijkse nieuwsbrief over de recente activiteiten gerealiseerd door de Stichting. Ook uw initiatieven krijgen daarin een speciale plaats.
  • U kan uw engagement ten aanzien van Benin realiseren via een project op maat waarbij de nodige ruimte geboden wordt voor de visibiliteit van uw initiatief. Contacteer ons voor meer info.
  • Giften vanaf 40 EUR zijn in België fiscaal aftrekbaar voor bedrijven.