Scholen

Scholen hebben zich reeds vaak ingezet voor de Stichting Hubi & Vinciane in het kader van de vastenweek, de sociale projectweek of als sociaal project van de school. De inzet van leerlingen is telkens weer hartverwarmend en sluit helemaal aan bij de basiswaarden van de Stichting: de aandacht voor een gedroomde toekomst voor alle jongeren.

Hoe kan uw school onze Stichting steunen?

  1. Onze Stichting biedt u de mogelijkheid om op een gepersonaliseerde manier samen te werken rond projecten op maat. Getuigenissen en informatiemateriaal over de concrete werking en lopende projecten van onze Stichting in Benin kunnen voor de nodige ondersteuning zorgen. Contacteer ons voor een afspraak hierover.
  2. Een globale actie voor een speciale gelegenheid: creativiteit, beste team,…. geeft recht op een award op maat gemaakt van uw school door de Stichting Hubi & Vinciane. Zo kan u op uw beurt uw medewerkers en/of leerlingen aanmoedigen, in de kijker zetten en danken voor hun inzet.
  3. Een belanrijke actie op jaarbasis geeft recht het label ‘Partner for Benin’ voor dat jaar. Dit label mag op de website, in de (pers)communicatie en e-mails van uw school gepubliceerd worden. Uw school zal ook vermeld worden op de website van onze Stichting.

Een paar voorbeelden om te steunen:
150 EUR = 1 maand operationele steun aan een lagere school
500 EUR = jaarsalaris voor een taakleerkracht
1.500 EUR = 1 jaar operationele steun aan een lagere school

Waarom zou uw school ons steunen?

  • Onderwijs is een centrale pijler in de geïntegreerde aanpak van de streekontwikkeling rond Parakou.
  • Vrijwilligerswerk, ondernemerszin en partnership zijn belangrijke waarden voor de Stichting: alleen door de onvoorwaardelijke inzet en de creativiteit van de vele jonge vrijwilligers zal de Stichting haar droom verder kunnen verwezenlijken. De werking van de Stichting gebeurt 100% door vrijwilligers op een volledig transparante manier waardoor 96,2% van de giften rechtstreeks naar Benin gaan (2014).
  • Onze Stichting geeft zichtbaarheid aan ‘scholen en initiatieven ten voordele van Benin via het label ‘ Partner for Benin’ dat per jaar wordt uitgereikt.
  • Via de driemaandelijkse nieuwsbrief en de website worden sympathisanten op de hoogte gehouden over de recente activiteiten en projecten en van de initiatieven van uw school ten voordele van Benin.