Serviceclubs

Serviceclubs dragen in belangrijke mate bij tot de werving van onze fondsen. Tegelijk willen we ook de leden van de clubs sensibiliseren voor de problemen in Benin. Daartoe geven we presentaties en dinner lezingen aan serviceclubs die ons steunen.

Hoe kan uw serviceclub onze Stichting steunen?

De Stichting Hubi & Vinciane biedt de mogelijkheid aan uw club om op een gepersonaliseerde manier samen te werken aan een actie op uw maat. Hier kan ook een gepersonaliseerd project in Benin aan gekoppeld worden. Enkele voorbeelden ter inspiratie? Schenk een waterput aan een dorp, steun de bouw van nieuwe klassen in ‘onze’ scholen, sponsor een moestuin, verbeter mee de kansen op vorming voor meisjes, … Contacteer ons voor meer info.

W. Peetermans‘Conform de criteria van onze club zoeken wij naar primaire noden, dicht bij de mensen die er voordeel bij doen. We steunen een project van de Stichting voor een opleiding ‘bijenteelt en honing’. Dit project biedt perspectief op langere termijn en – heel belangrijk- zet in op vrouwen in de landbouw. Het is ook goed omkaderd zodat succes en continuïteit op termijn heel reëel zijn’.

 W. Peetermans, Lions Club Erasmus Leuven, 2015

Waarom zou u ons als club steunen?

  • Een belangrijke actie op jaarbasis geeft recht op het label: ‘Partner for Benin’ . Dit label mag op uw website, in uw perscommunicatie en e-mails gepubliceerd worden. Uw club zal ook vermeld worden op onze website.
  • Onze Stichting werkt jaar na jaar met groeiend succes aan de droom van Hubi en Vinciane: mensen helpen maar steeds in overleg met de lokale bevolking in Benin en met een duidelijke toekomstvisie.
  • Moeders en kinderen hebben onze speciale aandacht omdat ze de meest kwetsbare groep zijn in de Beninse samenleving. Zij krijgen de nodige prioriteit.
  • Onze Stichting functioneert uitsluitend met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Dankzij die vrijwilligers zijn onze werkingskosten uitermate laag en gaat 96,2% van alle inkomsten rechtstreeks naar Benin (2014).
  • Via de driemaandelijkse nieuwsbrief en de website houden wij u op de hoogte over de recente activiteiten en over de projecten van de Stichting. We vermelden hierin ook uw initiatieven ten voordele van de Stichting.

MarkDeJonge‘Het doet deugd te mogen vaststellen en getuigen dat onze financiële bijdrage hier het verschil kan én zal maken. Zijn we daar armer door geworden? Niemand van ons! Integendeel, veel wijzer aan levenservaring en rijker aan fundamenteel inzicht in de juiste rangorde der dingen.’

Mark De Jonge, Voorzitter Rotary Club Rotselaar, November 2010