Visie

De Stichting Hubi & Vinciane streeft een integrale benadering van ontwikkeling na en ondersteunt daarom de streekontwikkeling van de regio Parakou-N’dali door bestrijding van het probleem van malnutritie met projecten in de gezondheidszorg, het onderwijs en het ondernemerschap met focus op landbouw en voedselvoorziening.

Centraal staan het engagement van alle betrokken partijen in een partnerschap en in samenwerking. De Stichting spant zich in om te ‘leren doen’ en ‘al doende te leren’, en aldus samen met het Beninse volk een droom te realiseren. De Stichting is erop bedacht vooruitgang op een duurzame manier te realiseren in het belang van alle betrokkenen.

De projecten van de Stichting hebben een tastbare impact in de gezondheidszorg voor 500 000 inwoners in de regio van Parakou en in het onderwijs voor meer dan 5 000 leerlingen in lagere scholen en colleges, en zij dragen bij tot een beter inkomen door verantwoorde landbouwpraktijken voor zo’n 500 gezinnen in een 15-tal dorpen.

Het is de ambitie van de Stichting om de integrale streekontwikkeling te blijven ondersteunen met projecten die regelmatig worden geëvalueerd en bijgestuurd in functie van nieuwe inzichten en behoeften.