De Eeuw van de Vrouw – initiatieven in Benin

De Belgische ontwikkelingssamenwerking met de bevoegde minister Alexander De Croo richt zich de afgelopen jaren alsmaar meer op West-Afrika, met ook onder meer Guinée-Conakry, Burkina Faso en ook Benin.

Op 28-29 november was Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo in Benin voor de ondertekening van het nieuwe samenwerkingsprogramma dat zal lopen van 2019 tot 2023. De komende vijf jaar zal ons land gemiddeld zo’n 12 miljoen euro ontwikkelingsgeld per jaar besteden in Benin- de investering stijgt met 20 procent.

Het programma zal focussen op drie prioriteiten:

  • Ondernemerschap in de landbouw
  • Capaciteitsopbouw in de havensector
  • Seksuele en reproductieve rechten en gezondheid

Alexander De Croo: “Dit nieuw samenwerkingsprogramma weerspiegelt de prioriteiten die ik de voorbije jaren naar voor heb geschoven voor het Belgisch ontwikkelingsbeleid: een ambitieuze aanpak die inzet op lokale economische groei en meer aandacht voor mensenrechten, vrouwenrechten in het bijzonder. Dat zijn de beste garanties dat menselijke ontwikkeling zich écht kan doorzetten.”

Een belangrijke prioriteit is het verbeteren van de rechten van meisjes en vrouwen, meer bepaald hun seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. Aandacht zal gaan naar strategieën die moeten leiden tot gedragsverandering. Ook een betere toegang tot gezondheidsdiensten en het digitaliseren van gezondheidsgegevens moeten daaraan bijdragen.
In Benin trouwt één op tien meisjes voor de leeftijd van 15 jaar. Vrouwen hebben er gemiddeld vijf kinderen. Vijftien procent van de moedersterfte is er te wijten aan onveilige abortussen.

De Europese “She Decides” campagne die Minister Decroo in juni 2016 samen met Global Citizen mee op gang trok heeft in Benin geleid tot belangrijke initiatieven, geleid door een aantal sterke vrouwen waaronder ook first lady Madame Claudine Tallon. Enkele realisaties werden voorgesteld tijdens een conference debat dat georganiseerd werd door de Belgische ambassade naar aan leiding van het bezoek van de minister, in aanwezigheid van de Beninse autoriteiten, de vele internationale organisaties zoals ook Unicef en van verschillende buitenlandse ambassadeurs en hun staf.

Ook de Stichting was uitgenodigd op dit evenement.

Pascal Van Assche