DROMEN DURVEN DOEN

Inspiratie- & Netwerkavond ten voordele van Stichting Hubi & Vinciane
30 november 2023 in Campus UCLL

Stichting Hubi & Vinciane is al meer dan 40 jaar actief in Benin, een land gelegen in West-Afrika, met meer dan 13,5 miljoen inwoners op een oppervlakte van bijna vier keer België. Benin heeft een aantal troeven die een positieve vooruitgang mogelijk maken: een stabiel politiek klimaat, een economische groei, een stijgend onderwijsniveau én een steeds toegankelijkere basisgezondheidszorg.

En toch lukt het niet om de grote armoede drastisch terug te dringen. Dat heeft te maken met een ongelijke inkomensverdeling én een explosieve bevolkingsgroei. Tegen 2050 zal de bevolking waarschijnlijk verdubbelen. Dé grote uitdaging voor Benin bestaat er dan ook in om voldoende banen te blijven creëren voor de werkende jongeren en volwassenen die nog nooit zo talrijk zijn geweest in verhouding tot de totale bevolking.

En daar wringt het schoentje. Een meerderheid van de actieve bevolking onder de 24 jaar werkt in de informele sector. En de landbouw, die maar liefst 70 % van de bevolking tewerkstelt, is overwegend kleinschalig en onvoldoende productief.

Als Stichting willen wij daar iets aan doen. Al meerdere jaren zetten wij met succes via verschillende projecten in op het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap bij vrouwen en jongeren.

Een vijftal jaar geleden zijn wij gestart met het bananenproject. Wij investeren ook in gemeenschappelijke moestuinen voor telkens een vijftiental vrouwen en in kleinere groentetuintjes voor telkens één gezin. Dankzij die projecten kunnen de vrouwen niet alleen groenten en fruit telen voor hun eigen gezin, maar hebben zij ook de mogelijkheid de overschotten te verkopen.

Ter ondersteuning van die commerciële activiteiten hebben we heel recent, samen met een partner, de AVEC’s, een vorm van microfinancieringssystemen, geïntroduceerd.

Dankzij ons team vaste medewerkers in Benin kunnen we de projecten van heel nabij opvolgen. En onze inspanningen lonen.

We zouden echter nog veel meer willen doen zodat we nog meer vrouwen en jongeren aan het werk krijgen. Maar daarvoor hebben we bijkomende middelen nodig. Wij hopen dat we op jouw steun mogen rekenen! Wil je financieel bijdragen?

Schrijf je dan snel in voor onze Inspiratie- & Netwerkavond op 30 november 2023 in Leuven en stort op ons rekeningnummer BE14 7865 8929 4683. De opbrengst gaat integraal naar onze ondernemerschapsprojecten.

Wat mag je verwachten op 30 november?

Boeiende lezingen door Jonathan Holslag, professor- politicoloog, Dominique Persoone, ondernemer-chocolatier, Loubna Khalkhali, journaliste, Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad en Pascale Van Assche, bestuurster van de Stichting. Kathleen Cools is gastvrouw van de avond. En cellist Emiel Vertongen zorgt voor de muzikale omkadering.


Met dank aan

Sponsors Benefiet

De AVEC’s, een springplank naar financiële onafhankelijkheid

De AVEC’s zijn groepjes mensen die samen sparen en van dat spaargeld leningen geven om te investeren in kleine ondernemingen.

Jardins de case of gezinstuinen

Als Stichting investeren we ook in kleine moestuinen voor telkens één gezin.

Gemeenschappelijke moestuinen

Sinds 2021 leggen we stelselmatig gemeenschappelijke moestuinen aan. Tot nu toe zijn er dertien functioneel.

Een bananenplant voor elke vrouw

Project van de Stichting Hubi & Vinciane in Benin,
gefinancieerd door STAD LEUVEN