Een container voor Benin dankzij onze gulle gevers

Eind april is er opnieuw een meer dan goed gevulde container richting Benin vertrokken. Er kon bij wijze van spreken geen speld meer bij.

Vijf maanden geleden, in december, startten we, in nauw overleg met het plaatselijke team van de Stichting en de twee hospitalen in Benin, met het zoeken naar en verzamelen van materiaal. We focussen hierbij vooral op zaken die in Benin niet, moeilijk of alleen aan hoge prijzen beschikbaar zijn.

Tientallen mails en ettelijke telefoongesprekken later blijkt dat tal van bedrijven, organisaties, scholen, artsen en particulieren zich aangesproken voelen door het verhaal en de werking van onze Stichting. Onze vernieuwde website helpt uiteraard om onze boodschap over te brengen. Onze gulle donoren schonken en/of sponsorden heel mooi en waardevol materiaal voor Benin zoals een ambulance, een echografietoestel, een tandartszetel, een gynaecologische onderzoekstafel, een kiné-tafel, twee “e-moto’s”, een twintigtal zuurstofconcentratoren, volledige voorraden medisch en chirurgisch materiaal en tientallen computers en printers.

Vanaf maart, begin april, konden we het materiaal ophalen en opslaan bij Wereld Missie Hulp die zoals steeds de logistiek perfect verzorgde. En die logistiek was ook deze keer niet eenvoudig. Niet alleen moest er een ambulance in de container, maar ook de dure en breekbare toestellen zoals de medische apparaten en het computermateriaal.

Niet alles paste trouwens in de container. Dankzij Liantis (het vroegere Provikmo) konden we heel voordelig een medische onderzoekswagen op de kop tikken. Die werd met een apart schip verstuurd en is ondertussen aangekomen in de haven van Cotonou.

De vele sponsors en schenkers hebben ervoor gezorgd dat we heel wat waardevolle en noodzakelijke instrumenten en toestellen aan ons team, onze projecten, de hospitalen en de scholen in Benin, kunnen overmaken.

We willen enkele van hen hier dan ook graag expliciet vernoemen en bedanken:

Air Liquide VitalAire, AZ Nikolaas, Barthels Medical, Hospitalen zonder Grenzen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Liantis, Machteld Cuyt, Materialise, Odisee Hogeschool, PPDI, UCLL Hogeschool, Vlaamse Kruis, Zorggroep Multiversum en de artsen Jan Aerts, Liesbet Damen, Hein Knapen, Rudi Ryckaert en Chris Vereecke.

Onze ambitie is om een tweetal keer per jaar een container te versturen. Verschillende sponsors en schenkers hebben al toegezegd voor een volgende container. Zij konden nu niet leveren omwille van COVID-19.

Blijf dus jullie oren spitsen voor zowel medisch, educatief als informatica-materiaal dat beschikbaar zou worden en hou ons op de hoogte!

We zijn er ons heel goed van bewust dat we er nooit zouden in slagen om al dat waardevol materiaal te verzamelen en op bestemming te krijgen zonder het engagement, de contacten en inspanningen van onze vele vrijwilligers.

Vandaar tot slot: duizend keer bedankt allemaal!!