Eric DOSSOU-GBETE, Specialist Voeding bij de Stichting H&V

Als Beniner van 29 jaar, gehuwd, vader van een zoon, ben ik houder van het staatsdiploma van een licentie in Voeding en Diëtiek. Sinds 3 januari 2019 werk ik voor de Stichting H&V als voedingsspecialist. In dit artikel wil ik u een overzicht geven van één van mijn werkdagen bij de Stichting.

Op vrijdag 10 mei 2019 hebben we, samen met onze voedingsstagiairs, een aantal scholen bezocht in de gemeente Tchaourou. ‘S morgens rond half acht zijn we vertrokken uit Parakou. Onze eerste halte was de openbare lagere school van Segourou waar we de meisjes ontmoet hebben die voedingsambassadeur (MVA) zijn, om de kosten voor de ontbijten te betalen. Hetzelfde gebeurde in de openbare lagere scholen van Koro, Papané Quartier A en B, Papané GAH, Kassouala Centrum, Kassoula Quartier en in de middelbare scholen (CEG) van Papané en Kassouala. In de middelbare school van Papané hebben we, na de ontmoeting met de MVA’s een sensibiliseringssessie over evenwichtige voeding gegeven aan de leveranciers van het schoolrestaurant.

Te Kassouala hebben we met de MVA’s van de middelbare school gesproken over de gevallen van sterke ondervoeding die zij hebben kunnen opsporen. De MVA hebben ons 14 gevallen met sterke ondervoeding, waarvan 2 ernstig, gesignaleerd. Onder begeleiding van één van de MVA, hebben we de ernstig ondervoede kinderen thuis bezocht.

Zo hebben we Charlotte Sambieni opgezocht, een meisje van 18 maanden, dochtertje van Pauline Tchansi. Onze onderzoeken hebben de ernstige ondervoedingstoestand die het gevolg is van een voortijdige stopzetting van de borstvoeding kunnen bevestigen. Het kleine meisje hebben we onmiddelijk doorverwezen naar het ziekenhuis van Papané waar ze momenteel de nodige behandelingen krijgt.

In hetzelfde gezin hebben we een ander geval van sterke, zij het minder ernstige, ondervoeding aangetroffen. Hier was het voldoende om raadgevingen over voedingssupplementen te geven aan de moeder. De dichtstbijzijnde tussenpersoon voor de dienst gezondsheidszorg werd hiervan op de hoogte gebracht voor opvolging.

Dit was het einde van deze vrijdag 10 mei. We zijn vertrokken en waren rond 16 uur terug in Parakou.

bernadette