Fotoverslag Missie maart 2018 – Hilde Coremans

Het doel van deze missie was vooral het uitbouwen van het malnutritieprogramma met een sterk geïntegreerde aanpak van onze drie luiken gezondheid, onderwijs en landbouw/ondernemerschap. De lokale interesse werd vorig jaar duidelijk tijdens de eerste lokale ‘cadre de concertation’ (stakeholdermeeting) in mei 2017 waarbij de diverse vertegenwoordigers samen nagedacht hebben over hun toekomst.

Het programma heeft intussen verder vorm gekregen en werd tijdens deze missie met de verschillende lokale partners en autoriteiten besproken en verder uitgewerkt. We voelden opnieuw het aanwezige enthousiasme, een duidelijk engagement en een wederzijdse dialoog bij de verschillende betrokkenen: iedereen wil meewerken aan ‘mieux manger, mieux vivre‘.

Ziehier enkele van de vele werkbezoeken.

Het bezoek aan International Institute of Tropical Agriculture (IITA) bracht de wereld van wetenschappelijk onderzoek samen met de mogelijkheden die de velden en de werking van onze partner- en experimenteer boerderij Soukonon kunnen bieden. De juiste voedingsbodem voor vruchtbare samenwerking is aanwezig en een partnerschap werd opgestart.

Werkvergadering met Dr Tossu met betrekking tot het project ‘Chaque femme, un bananier’ die is opgestart dankzij de samenwerking met de stad Leuven. De eerste scheuten zijn intussen gepland en groeien al in de serres . Met die scheuten zullen families zelf bananen kunnen planten en kweken aan hun huizen. Bananen leveren belangrijke voedingsstoffen die malnutritie helpen bestrijden.

Tijdens de werkvergadering met Unicef deelde de directeur zijn ambitie om malnutritie nog grondiger aan te pakken in hun volgende 5-jaren programma. Focus gaat naar 3 regio’s waar malnutritie chronisch aanwezig is met meer dan 35% ondervoede kinderen. De regio rond Parakou is daar één van. Voorbereidende vergaderingen de komende weken zullen toelaten om de synergie en de samenwerking met Unicef verder te bestuderen en uit te werken.

In het ziekenhuis van Papané was de sfeer bij het personeel zeer goed. Dr Kouthon, de nieuwe directeur samen met zijn team en met het nieuwe project ‘l’hôpital le plus propre’ is erin geslaagd niet alleen de patiënten beter te verzorgen maar ook te zorgen dat het personeel positief kijkt naar de toekomst. Een nieuw elan voor de toekomst!

De stad Parakou is altijd een belangrijke partner geweest voor de Stichting. De samenwerking verloopt zeer vlot. Ook daar werd het malnutritieprogramma goed ontvangen en werd er samen nagedacht over de belangrijke rol die de Ferme de Soukonon hierin zal kunnen spelen als opleidingscentrum voor de regio. Een ‘cadre de concertation’ werd ingepland met alle betrokkenen zoals de préfecture, het lokale ministerie van landbouw , CAN (Conseil en Alimentation et Nutrition), de universiteit van Parakou, enz.

Op de werkvergadering met URAMO, lokale partner voor het luik gezondheidszorg konden we het malnutritieproject en de versterking van de aanpak van het depisteren van ondervoede kinderen in de regio bespreken. Naast de kennis en expertise in de ziekenhuizen zelf is ook goede samenwerking met hen belangrijk voor het welslagen van ons programma.


‘La santé commence dans l’assiette’ is een belangrijke boodschap die wij als Stichting willen uitdragen en uitwerken via de verschillende kanalen van gezondheidszorg, onderwijs en landbouw om ondervoeding tegen te gaan en de daarbijhorende gezondheidsproblemen, sterftegevallen en fysieke en mentale ontwikkelingsproblemen, die vooral kinderen jonger dan 5 jaar treffen, te vermijden. De missie van maart 2018 was in dat opzicht geslaagd en zeer hoopgevend.

Hilde Coremans