Geen schenk- of erfbelasting meer

De Stichting betaalt vanaf 1 juli 2021 geen schenk- of erfbelasting meer op giften of legaten van personen die in Vlaanderen wonen. En dat is uiteraard goed nieuws voor ons!

De nieuwe maatregel van de Vlaamse Regering maakt dat wij jouw schenking of legaat voor de volle 100 % kunnen investeren in onze werking en projecten. Zo kun jij echt het verschil maken voor ons.

Tegelijkertijd wijzigt de fiscale regeling rond duo-legaten. Die zal namelijk geen fiscaal voordeel meer opleveren vanaf 1 juli 2021.

Heb je een duo-legaat in je testament opgenomen? Bekijk het dan zeker even opnieuw met je notaris. Het risico bestaat namelijk dat de Stichting zoveel erfbelasting moet betalen dat ze niets overhoudt van je legaat en je erfenis moet verwerpen.

Als je in Brussel of Wallonië woont, blijven de tarieven en de fiscale regelgeving rond duo-legaten ongewijzigd, ook na 1 juli 2021.


Giften gedaan in 2020 tot 60 % aftrekbaar!

Om de non-profitsector tijdens de coronacrisis te ondersteunen besliste de federale regering om de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 te verhogen van 45 naar 60 procent.

Dat is dus goed nieuws voor iedereen die onze Stichting een warm hart toedraagt! Jouw gift zal je immers minder kosten!