Het nieuwe DGD-programma Gezondheidszorg

Na de plechtige ondertekening voor duurzame samenwerking op 16 juni 2015 werkt de Stichting nauw samen met zijn partners Memisa en Artsen zonder Vakantie en met LUMOS om de twee ziekenhuizen St Martin in Papané en St Jean de Dieu in Boko verder te versterken.

Op 26 juli werd het gezamenlijke DGD programma 2017-2021, opgesteld door Memisa en AzV, goedgekeurd door het Belgische ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Nu is het wachten of het gevraagde budget zal worden toegekend. De uitvoering van het programma zal worden opgevolgd door onze lokale partner in Benin, samen met de directie van de ziekenhuizen.

Vanaf volgend jaar wordt gewerkt in vier sanitaire zones en de respectievelijke ‘zone’-ziekenhuizen; nieuw voor ons zijn Hôpital Sounon Séro de Nikki en l’Hôpital de Bembéréké.
De Stichting blijft zeer nauw betrokken bij de activiteiten in de ziekenhuizen van Papané en Boko.

Het programma wil de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren en die ook toegankelijker maken voor een groter deel van de bevolking, waarbij extra-aandacht gaat naar de meest kwetsbaren. Er zullen ook tal van opleidingen worden voorzien voor de gezondheidswerkers in de zones en in de ziekenhuizen om hun beter taken te kunnen uitvoeren.

De implementatie van het programma wordt opgedeeld op basis van drie principes:

  1. bevorderen van ‘goed bestuur’: versterken van lokaal leiderschap en overleg op alle niveaus; betere organisatie en structuur, documenteren van de aanpassingen in samenwerking met onderzoeksinstellingen.
  2. verbeteren van het aanbod van de gezondheidszorg: opleidingen voor de gezondheidswerkers; investeren in infrastructuur, medicatie en medische apparatuur, verbeteren van de interne organisatie.
  3. ondersteunen van de vraag naar medische zorgen: bevorderen van de geografische en financiële toegang, ook voor de meest kwetsbare groepen, ondersteunen van systemen van subsidie voor de zorgen en meewerken aan introductie van mutualiteit om zorgen terug te betalen, stimuleren van lokale en maatschappelijke initiatieven, begeleiden bij overleg met autoriteiten en bij acties voor meer solidariteit.

Dit programma legt ook een klemtoon op aspecten van duurzaamheid van het milieu, gender en digitalisering.

Hierbij een overzicht van de resulten die verwacht worden :

  • De lokale bevolking wordt gesteund en de participatie in de dorpen wordt versterkt, dit in samenwerking met het coördinatieteam en toezichthoudende organen van de sanitaire zone en met de klemtoon op het recht op gezondheid
  • De medische apparatuur, de infrastructuur en de bevoorrading van medicatie zijn verbeterd.
  • De competenties van de zorgverstrekkers en van het beleidspersoneel zijn verbeterd.
  • De geografische bereikbaarheid en de financiële toegang van gezondheidszorgen is verbeterd en de zorgen worden aangeboden aan de hele bevolking van de sanitaire zones.
foto : er worden greppels gegraven om de modderstroom in de ziekenzalen tegen te houden.