N-Strijd tegen Acute Malnutritie in 47 dorpen van N’Dali

To Update

Volgens cijfers van UNICEF lijdt 35% van de kinderen van 0-5 jaar aan chronische ondervoeding (stunting). In 2018 was de prevalentie van acute ondervoeding in Benin gemiddeld 5% maar dit verschilt van regio tot regio. In het departement Borgou, waar de zones Tchaourou en Parakou-N’Dali toe behoren, is dit 10,8%.

Om op termijn een samenwerking op te starten met UNICEF als erkende partner in de 2 sanitaire Zones is de Stichting zich extra gaan richten op de gemeente N’Dali. Daar was het percentage van acute ondervoeding het hoogste, nl 13,53%. Dat bleek uit de grote screeningcampagne in september 2018

Tussen juli en november 2019 werd het grootscheepse multisectoriële gezondheids- en voedingsproject opgestart in 47 dorpen van N’Dali.

Een overzicht van de objectieven ;

 • Screening van 80% van de kinderen van 0 tot 5 jaar in interventiedorpen
 • Behandeling van alle kinderen met gematigde ondervoeding die werden gescreend
 • Behandeling van 95% van ernstig ondervoede mensen gescreend
 • Sensibiliseren van 5.000 zwangere vrouwen en 2.000 grootmoeders

Methodologie

Stichting Hubi & Vinciane is als partner van Hôpital St Jean de Dieu al nauw betrokken bij gezondheidsprogramma’s in Sanitaire Zone van Parakou-N ’Dali. We betrekken de coördinerende arts van Parakou-N ‘Dali en zijn team altijd heel nauw bij de activiteiten.

Het programma wordt gecoördineerd door de nutritionist van de Stichting, die een sleutelrol heeft voor het goede verloop van de activiteiten. Er zijn 12 animators aangeworven die verantwoordelijk zijn voor het screenen van kinderen van deur tot deur. Patiëntjes met ernstige ondervoeding worden doorverwezen naar gezondheidscentra of het ziekenhuis, afhankelijk van de ernst van hun ziekte. In elk het dorp is tijdelijk een klein gespecialiseerd voedingscentrum opgericht om het herstel van kinderen met matige ondervoeding op te volgen en om te voorkomen dat hun toestand verslechtert. Hier worden ook eenvoudige kookworkshops gehouden, waarbij aan lokale gerechten, ingrediënten met hoge nutritionele waarden worden toegevoegd, ingrediënten die niet te duur en tegelijk ook gemakkelijk te vinden zijn. Zoals meel dat verrijkt is met soja. In de centra zijn ook regelmatig sessies om ouders en grootmoeders te sensibiliseren over het belang van evenwichtige voeding.

De screening gebeurde tussen 12 augustus tot 15 september 2019. In elk drp werd een hele week gewerkt. De strategie was om van deur tot deur te gaan om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. In totaal werden 10.900 kinderen tussen 6 en 59 maanden gescreend. In de 47 dorpen vonden we 269 kinderen met ernstige acute ondervoeding zonder complicaties (MASsC) 2,26%, 85 kinderen met ernstige acute ondervoeding met complicaties (MASaC) of 0,71% en 945 matig acuut ondervoede kinderen( MAM) of 7,94%. Gemiddeld hadden 11,91% van de kinderen acute ondervoeding, alle vormen samen.

Voor de behandeling van de kinderen volgde de Stichting het Benins nationale protocol voor acute ondervoeding, met de CNT, CNA en FARN;

 1. Therapeutisch voedingscentrum Hôpital de Zone BOKO (CNT):
  er werden 59 gevallen van MASaC naar gestuurd, maar slechts 8 werden uiteindelijk opgenomen en behandeld. De andere kinderen gingen niet, om verschillende redenen zoals (1) gebrek aan middelen voor reizen naar het ziekenhuis, ondanks de belofte van gratis zorg
  (2) de afstand tussen het dorp en het gezondheidscentrum (CNA): (3) Te lange zorgduur en moeder kon niet zolang gemist worden thuis, (4) de onachtzame gewoonte om voor kinderen te zorgen en weigering om het referentieblad te nemen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de volgende fase van het programma, om de gezinnen betere informatie te geven en hun vertrouwen te winnen.
 2. Medische centra in de dorpen:
  er werden 153 van de 269 kinderen met MAScC naar deze centra verwezen. Ze kregen een intensieve voedingsbehandeling op basis van ‘Plumpy Net’ (wordt door Unicef verdeeld) en ook medicatie.
 3. Tijdelijk gespecialiseerd voedingscentrum (FARN):
  van de 945 MAM kregen 819 kinderen gedurende 15 dagen een intensieve behandeling op basis van speciale bloem met hoge energiedichtheid waarin een mengsel van maïs, soja, suiker en olie zit (PREMIX). Elk MAM-kind krijgt 300 g PREMIX per dag, wat overeenkomt met 1300 Kcal. In die periode worden 4 sessies georganiseerd voor kinderen en hun moeders waarbij antropometrische metingen worden uitgevoerd, de evolutie worden bijgehouden, er worden voedingslessen en kookdemonstraties gegeven en de PREMIX wordt verdeeld.

De volledige behandeling wordt gratis aangeboden en er wordt hiervoor nauw samengewerkt met de sociale dienst van de gemeente die de families opvolgt.

De resultaten van het programma heeft enkele belangrijke problemen aan het licht gebracht waar in een volgende fase verder zal worden aan gewerkt om nog een grotere impact te hebben op de voedingsgewoontes in de dorpen.

De screening en behandeling van kinderen met acute ondervoeding in de gemeente N’DALI had een belangrijke impact op deze aandoening. Gedurende de volgende drie maanden zal vooral gewerkt worden aan specifieke acties ter bevordering van gedragsverandering in de dorpen.

Vervolgens zal in de tweede helft van het jaar huis-aan-huis-massascreening worden georganiseerd om de impact van al deze acties te evalueren.

Bedrag : 41,500 euro
(waarvan 15.418 euro gefinancierd door KBS, Fonds Vandewatering)