N-Gezondheidszorg

To update

Stichting Hubi & Vinciane is sinds haar oprichting actief in de elementaire gezondheidszorg in Benin. De nadruk ligt op een geïntegreerde aanpak, met prioriteit in het bestrijden van ondervoeding.

De Stichting is partner van twee zonehospitalen, Hôpital Saint Martin in Papané en Hôpital Saint-Jean de Dieu in Boko, in de streek rond Parakou.

De ziekenhuizen met elk 100 bedden zijn erkend als referentiecentrum voor de Sanitaire Zones van Tchaourou en Parakou-N’Dali en bereiken ongeveer 750.000 inwoners of bijna 8% van de Beninse bevolking. De Stichting werkt samen met de hospitalen aan de verbetering van de geneeskundige zorgen met investeringen in infrastructuur en met opleidingen voor het personeel. De Stichting neemt bovendien actief deel aan het ziekenhuisbeleid als lid van de Raad van Bestuur van beide ziekenhuizen.

De Stichting bouwt ook mee aan de basisgezondheidszorg in de regio door het versterken van de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio. Via de projecten bereikt de Stichting niet enkel de patiënten van het ziekenhuis, maar ook mensen in de nabijgelegen broussedorpen, waarbij wordt samengewerkt met plaatselijke dispensaria en kleine gezondheidscentra in de dorpen.

Via intensieve preventie- en opvolgingscampagnes en adequate behandelingen bindt de Stichting samen met de lokale overheid de strijd aan tegen ondervoeding.

De Stichting heeft een Beninse expert voeding in dienst die het malnutritie-programma coördineert, samen met twaalf lokale animatoren.

Vanaf 2019 bereiken zij jaarlijks zo’n 10.000 kinderen die huis-aan-huis gescreend worden en indien nodig een intensieve behandeling krijgen. Tegelijk wordt ook aan duizenden moeders geleerd hoe ze malnutritie kunnen voorkomen door een evenwichtige voeding op basis van lokale producten.

Een nieuw gezondheidsprogramma voor Benin (2017-2021)

Alle Belgische Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking hebben in 2015 gewerkt aan een Gemeenschappelijke Contextanalyse