N-Capaciteitsversterking ziekenhuizen

To update

Capaciteitsversterking van de 2 partnerziekenhuizen St Martin in Papané en St Jean de Dieu in Boko en de 2 Sanitaire Zones Thaourou en Parakou-N’Dali.

Door de steun en financieringen van de Stichting zijn de twee kleine brousse-hospitalen uitgegroeid tot privé-ziekenhuizen die door de Beninse staat toch erkend zijn als ‘Hôpital de Zone’. Patiënten uit de gezondheidszones van Tchaourou en Parakou-N’Dali worden hier naar verwezen, een regio die ongeveer 500,000 inwoners telt. Door hun statuut als zoneziekenhuis krijgen ze een beperkte overheidssubsidie van de Beninse staat.

Van bij de oprichting van de Stichting Hubi & Vinciane werden projecten opgezet voor de uitbouw en verbetering van de kwaliteit van gezondheidszorg in het ziekenhuis van Papané. Sinds 2000 was er voldoende budget om ook het ziekenhuis van Boko toe te voegen aan het gezondheidsprogramma van de Stichting.

De Stichting is lid van de Raad van Bestuur van deze ziekenhuizen en is elke 6 maanden aanwezig op de vergadering.

De samenwerking is verder uitgebreid naar de twee Sanitaire Zones met oa. ook steun aan de lokale dispensaria en gezondheidscentra in tientallen brousse-dorpen

In 2015 werd het project “Lutte contre Malnutrition” opgestart, nadat bleek dat tot 35% van de kinderen in de regio tussen 0-5 jaar chronisch ondervoed zijn. Het programma bestaat uit acties rond preventie, screening en behandelingen. Dat gebeurt in samenwerking met de twee zone-ziekenhuizen, met de lokale dispensaria en met teams van het ministerie van Volksgezondheid.

In overleg met de ziekenhuisdirecties en met de Directeur Départemental de Santé (DDS) worden elk jaar de prioriteiten bepaald en de investeringen vastgelegd. Jaarlijks investeert de Stichting voor een bedrag van minstens 50 000 euro in de ziekenhuizen. Daarbovenop wordt nog eens 40 000 euro besteed aan het programma ‘Lutte contre Malnutrition’.

Behalve de financiële en logistieke steun, investeert de Stichting ook in Noord-Zuid uitwisselingsprojecten. Zo faciliteert ze stages in de ziekenhuizen voor tientallen jongeren uit verschillende universiteiten en voor vrijwilligers. Om de buitenlandse stages en missies goed te laten verlopen, heeft de Stichting in elk ziekenhuis een logement voorzien waar studenten en vrijwilligers kunnen verblijven.

Dr. Emile Cossi Kouthon, directeur van het hospitaal Saint-Martin in Papané

Dr. Emile Cossi Kouthon is gynaecoloog-obstetricus in het hospitaal Saint-Martin in Papané. Sinds februari 2017 is hij er ook directeur.