N-Bananen voor elke vrouw

To Update

Het project kadert in het overkoepelende programma ‘Lutte contre Malnutrition’.

Bananen bevatten Vitamine A en Calcium, twee belangrijke componenten voor evenwichtige voeding, maar dit fruit wordt zeer weinig geproduceerd en weinig geconsumeerd

Het gebrek aan Calcium en Vitamine A in de regio Borgou staat expliciet vermeld in een rapport Unicef, dat aantoont dat tot 50% van Beninse kinderen chronisch kwalitatief ondervoed zijn, waardoor ze zwak en kwetsbaar zijn.

Een tweede objectief van dit project is de verbetering van de financiële autonomie voor vrouwen (zie rapport UN ; >75% van Beninse vrouwen blijven financieel afhankelijk van hun echtgenoot, zodoende zwak en kwetsbaar)

Ongelijkheid ligt aan de grondslag van armoede en onrecht, vooral in rurale gebieden in Benin.

Vrouwen zijn de belangrijkste doelgroep van dit project, dat zal leiden tot verhoogde enpowerment voor vrouwen; door het aanleren van de verwerking van het basisproduct bananen tot afgeleide producten (chips en meel) kan het inkomen van vrouwen groeien, waardoor hun positie versterkt.

Beschrijving van het project :

De twee Beninse animatoren landbouw van de Stichting staan samen met vier stagiaires garant voor een goede begeleiding en opvolging van het opleidingsprogramma.

In totaal zullen meer van 10,000 bananenstekjes verdeeld worden.

Vrouwen en jongeren volgen de opleidingen bananenteelt, met technische adviezen over de teelt, het planten, bemesten, verzorgen. Nadien planten ze in hun eigen dorp de bananenstekjes. Na de oogst maken ze afgeleide producten zoals bananenchips en -meel. Een deel daarvan verbruiken ze zelf, een ander deel kunnen ze op de lokale markt verkopen. Er zijn specifieke opleidingen over budgetbeheer en verkoop

De opleidingsboerderij SOKOUNON is een belangrijke partner ; ze hebben hun bananenplantage verder uitgebreid en voorzien jaarlijks een groot volume stekjes. Samen met de agronomen van de Stichting en lokale experten organiseert Centre Sokounon de opleidingen en doet dienst als demonstratiesite. Er zullen kleine bananentuinen worden aangelegd

Een tweede partner zijn de scholen die deel uitmaken van het educatief programma van Stichting Hubi & Vinciane en de 2 partnerziekenhuizen; In de school- en ziekenhuis-groententuinen, geven de landbouwtechniekers van de Stichting technische advies over aanplanting, bemesting en onderhoud. De aanleg zelf gebeurt door het personeel, familie van patiënten en schoolkinderen.

Bovendien wordt voorzien dat:

  • Het schoolpersoneel het nut van bananen integreert in de lessen Voeding
  • De betrokken in de ziekenhuizen, dienst pediatrie en sociaal assistente, de opleidingen verzorgen over Bananen in het kader van preventie behandeling van malnutritie

In een 2de fase zal het programma ook worden geïntroduceerd in CAMFP, het centrum voor tweedekansonderwijs voor vrouwen. Onder begeleiding van de landbouwtechniekers van de Stichting zal het personeel, samen met dagarbeiders, een bananenplantage aanleggen op de site van dit centrum, waar nadien opleidingen worden geven aan de meisjes en aan vrouwenorganisaties.

In 2019 werden in totaal al 7,000 stekjes verdeeld en meer dan 5,000 deelnemers volgende de opleiding en kregen begeleiding bij hen thuis in de dorpen.

In meer dan vijftien scholen zijn al kleine bananenplantages aangelegd, en ook de 2 partnerziekenhuizen hebben sinds 2018 een twintigtal bananenplanten in de tuin staan.

Stad Leuven

Voor de realisatie van het project “Bananen voor elke vrouw” ontving de Stichting een werkingstoelage van 72.325 euro van de Stad Leuven, gespreid over een periode van drie jaar (van juli 2017 tot juni 2020).

In samenwerking ook met hoogleraar en expert in de bananenteelt Prof. Rony Swennen, KU Leuven