N-Summerschool in Benin

To Update

De Summer School Benin werd opgestart in 2012 en is een samenwerking tussen Materialise en de Stichting Hubi & Vinciane.

De bedoeling van dit initiatief is om jaarlijks drie opvallend verstandige én ondernemende Beninse baccalaureaat-studenten te selecteren en hen een beurs te geven waarmee ze een bachelordiploma kunnen halen aan een Beninse universiteit.

De selectie gebeurt in meerdere etappes: eerst selecteert Stichting Hubi & Vinciane de jongeren uit de regio die de hoogste punten haalden. Voor vijftien geselecteerde studenten start een driedaags programma met het in groep uitwerken van de projecten, interviews en informaticalessen, begeleid door afgevaardigden van Materialise, het lokale team van Stichting Hubi & Vinciane en oud-studenten van de Summer School zelf.

Na drie dagen wordt de groep gehalveerd. De acht meest beloftevolle studenten krijgen dan 2 weken de tijd om elk een sociaaleconomisch project te onderzoeken, te analyseren en hun conclusies te presenteren. Ze worden hierbij professioneel begeleid door het team van Materialise. Op basis daarvan krijgen de drie besten de universiteitsbeurs. Materialise en de Stichting zien erop toe dat de studenten goed omkaderd zijn om te slagen in hun studies.

Ondertussen zijn er al 8 alumni die nog regelmatig betrokken worden bij dit project.