Op bezoek bij Idrissou Bah, pluimveehouder in Bétérou

Idrissou Bah Moussé is 23 jaar oud en landbouwkundige. Hij studeerde aan de Landbouwfaculteit van de Universiteit van Parakou met als major wetenschappen en productietechnieken in vee- en visserijteelt. Hij was één van de studenten die in 2017 een beurs kreeg via de Summer School, het project dat gefinancierd wordt door Materialise. De opleiding ondernemerschap die hij er kreeg, kwam hem goed van pas toen hij in 2020 zijn universitaire opleiding afrondde. Eén jaar later al startte hij immers zelf een kleine pluimveehouderij op in Bétérou in de gemeente Tchaourou.

Idrissou Bah - pluimveehouder in Bétérou

Waarom ben je zo snel met een eigen bedrijf gestart?

De opleiding ondernemerschap die ik tijdens de Summer School kreeg én mijn opleiding landbouwkunde hebben mij ertoe aangezet om na een jaar al een ondernemersactiviteit op te starten, meer bepaald in de pluimveehouderij. Mijn plan was al lang om zelfstandige te worden na het voltooien van mijn opleiding. Eerst heb ik nog ervaring opgedaan op een boerderij waar runderen, kippen, geiten, schapen en andere dieren werden gehouden. Na afloop van mijn contract van 10 maanden op die boerderij besloot ik om mijn eigen pluimveehouderij op te zetten in het dorp Bétérou.

Idrissou Bah - pluimveehouder in Bétérou

En waarom in Bétérou?

Omdat Bétérou mij heel nauw aan het hart ligt: het is ‘mijn’ dorp. Bovendien is er in Bétérou veel vraag naar kippeneieren. Onmiddellijk nadat de hennen gelegd hebben, verkoop en lever ik de eieren. Ik ken alle plaatsen in mijn dorp waar eieren worden verkocht en verdeeld. En als ik mijn pluimveebedrijf zou willen vergroten, dan kan ik makkelijk aan extra land geraken. De vraag naar eieren is zo groot dat ik niet eens in een kwart van de totale behoefte van de dorpelingen kan voorzien. Met mijn 150 leghennen verkoop ik gemiddeld 31 paletten eieren per week.

Maak je voldoende winst met de verkoop? En wat doe je met die inkomsten?

Ja, natuurlijk. Ik maak winst met wat ik verkoop. Met de winst koop ik grondstoffen, voer en diergeneesmiddelen om het aantal dieren op peil te houden. Ik gebruik de winst ook om jonge stieren te kopen. Dat zijn jonge runderen die ik grootbreng om ze later te verkopen. Bovendien breid ik mijn pluimveebedrijf geleidelijk aan uit met mijn inkomen.

Welke moeilijkheden ondervind je?

De laatste tijd is het vinden van de grondstoffen één van de grootste problemen. Door de verhoging van de taksen op grondstoffen worden er minder ingevoerd. En vooral dan katoenzaad en katoenkoek, palmpittenkoek, tarwezemelen en vismeel. Wij kunnen die grondstoffen zelf niet lokaal produceren en er is vaak een tekort aan. Dat heeft tot gevolg dat ik het voer voor de legkippen niet altijd kan samenstellen zoals zij dat gewend zijn. Het resultaat is dat er minder eieren worden gelegd.

Wat is je grootste uitdaging als ondernemer?

Mijn plan is om tegen 2025 een van de grootste producenten van eieren in Benin te worden. Ik zou graag kleine pluimveebedrijfjes opstarten in Djougou, Parakou, en Natitingou in de andere gemeenten in het noorden van Benin.