Geit op stal in Ferme de Sokounon

De veestapel (geiten, ossen en varkens) vormt de hoeksteen van de geïntegreerde landbouw in Benin. De geiten nuttigen iedere dag 12 kg vers voedsel afkomstig van gewasresten of van agro-bossen.

Iedere geit produceert dagelijks 3 – 4 liter melk die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt om ondervoeding van kinderen te bestrijden.

De voedselresten uit de geitenstal gaan naar de varkens die dit omzetten in hoogwaardig vlees en mest. De mest gaat naar de landbouwvelden om op die manier de voorraad aan plantenvoedsel te herstellen. Dit geïntegreerde landbouwsysteem waarbij mens, dier en landbouwgewassen op harmonieuze wijze samengaan, heeft zij deugdelijkheid bewezen in andere delen van de wereld. Het is duurzaam en aangepast aan de economische draagkracht van de kleine Beninse boer.

Wereld Missie Hulp

Budget: 25 000 euro (medefinanciering Wereld Missie Hulp en Stichting Gilles)