Verbetering drinkbaar water en sanitaire installaties

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met lagere en middelbare scholen in de gemeentes N’Dali, Tchaourou en Parakou in Bénin.

De aanleg van deze infrastructuur maakt integraal deel uit van een meerjarenplan waarbij alle 51 scholen die door de Stichting ondersteund worden, zullen voorzien worden van drinkbaar water en goede sanitaire installaties (gescheiden toiletten en urinoirs). In de scholen worden ook groententuinen aangelegd en onderhouden, mede door de scholieren zelf en onder toezicht van de twee landbouwtechniekers van Stichting Hubi & Vinciane.

Koning Boudewijn Stichting

Met medefinanciering van Koning Boudewijn Stichting, via het Fonds Elisabeth en Amélie, voorziet Stichting Hubi & Vinciane vijf drinkwaterputten en twee nieuwe blokken voor toiletten en zeven nieuwe constructies met urinoirs in 19 scholen verspreid over 10 dorpen in de gemeentes N’Dali, Tchaourou en Parakou. De dorps- en schoolgemeenschappen worden betrokken bij het coöperatief beheer en het onderhoud van de infrastructuur. Door dit project zullen de leefomstandigheden van 6.000 leerlingen en hun families sterk verbeteren.

Want de 5 dorpen waar de waterputten komen, tellen in totaal ongeveer 1.900 gezinnen en 13.000 inwoners. Ook zij zullen door het coöperatief beheer van de nieuwe waterputten van dit project kunnen genieten.
Door de bouw van 5 nieuwe waterputten zullen in een eerste fase (schooljaar 2019-2020) bijkomend 2.800 leerlingen toegang krijgen tot drinkbaar water en zal de beschikbaarheid van drinkbaar water stijgen van 49,6% naar 71,6% van de totale schoolpopulatie in de 50 scholen!

Gezonde en evenwichtige voeding bij kinderen is essentieel in de strijd tegen ondervoeding en een goede watervoorziening is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Het absenteïsme als gevolg van ziekte en het schoolverzuim neemt af omdat kinderen (vaak de meisjes !) geen uren per dag meer spenderen om water voor het gezin te halen. Ook verbetert de kwaliteit van de groenten die samen met de leerlingen worden gekweekt in de schooltuinen. Water van goede kwaliteit is een motor in de aanpak van ondervoeding !

Dit past in een meerjarenplan waarbij alle 50 scholen, die de Stichting ondersteunt, zullen voorzien worden van drinkbaar water en goede sanitaire installaties (gescheiden toiletten en urinoirs). Via andere fondsen zullen in de scholen ook groentetuinen aangelegd worden, die mee door de scholieren onderhouden worden.

De Stichting wil gezonde en evenwichtige voeding in een hygiënische omgeving zo efficiënt mogelijk bevorderen. Daarom is gekozen voor een multisectoriële aanpak (gezondheidszorg, onderwijs en landbouw). Het uiteindelijke doel is om de ondervoeding in deze regio – meer dan 35 % – sterk te reduceren.

Bedrag: 39.760 euro