CAMFP

Inleiding:

Het ‘Centre des Arts et Métiers de la Femme de Parakou’ (CAMPF) is een opleidingscentrum op initiatief van het stadsbestuur van Parakou. Het wordt gesteund door het ‘Programme des Nations Unies pour le Développement’ (PNUD), door het ‘Fonds des Nations Unies pour la Population’ (UNFPA) en enkele andere partners.

Dit initiatief wil de levensomstandigheden en socio-economische status van jonge meisjes en vrouwen (14-25 jaar) verbeteren en de ontwikkeling van landbouw en artisanale activiteiten optimaliseren in de stad Parakou en omgeving.

CAMFP biedt meisjes en vrouwen opleidingen en kwaliteitsvol advies in de landbouw, veeteelt, visteelt en de bewerking van producten en grondstoffen. Verder worden de jonge vrouwen begeleid bij de verkoop van de producten met de bedoeling hen zelfstandig te maken.

Het dagonderwijs is aangevuld met een internaat voor meisjes die er 2e kans-onderwijs komen volgen. In het centrum worden ook vormingen en consultaties voorzien in het kader van reproductieve gezondheid. Sinds 2020 kunnen er bovendien 40 jonge vrouwen met genitale fistels terecht voor een gespecialiseerd en zeer intensief revalidatie- en reïntegratieprogramma.

Het project:

De infrastructuur van de CAMFP-site werd dankzij Turing voorzien van: een klasgebouw, bestaande uit 2 klaslokalen voor 50 personen inclusief meubels en toiletten; een keuken; een stockageruimte; een installatie voor viskweek en een irrigatiesysteem; een atelier voor de productie van fruitsappen inclusief toiletten.

De gemeente Parakou, in samenwerking met verschillende andere partners, zorgde voor toiletten en douches buiten, het materiaal voor de opstart van het atelier voor de productie van de fruitsappen; een lokaal in het kader van reproductieve gezondheid; een consultatieruimte; slaapvertrekken voor 80 residenten, inclusief meubilair, douches en toiletten; een terrein van 15 ha landbouwgrond ter ondersteuning van de theoretische en artisanale opleidingen.

Na een tijdelijke onderbreking van de werking van het centrum voor renovatie- en aanpassingswerken, hervatten de onderwijs- en productieactiviteiten in 2020. Dankzij de samenwerking met de Beninse ‘Fondation Claudine Tallon’ (stichting met steun van de presidentsvrouw) is de CAMPF-site omgevormd tot een heel aantrekkelijk en goed uitgebouwd centrum. Bedoeling is dat het centrum evolueert naar financiële autonomie.

Partner: Turing Foundation (2016-2020) en gemeente Parakou
Budget: 95 878 euro (50 751 euro financiering van Turing Foundation)