CAMFP

Inleiding: Het Centrum is een initiatief van het stadsbestuur van Parakou en gesteund door het Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), het Fonds des Nations Unis pour la Population (UNFPA) en enkele andere partners.

Dit initiatief wil de socio-economische status van de vrouw verbeteren en de ontwikkeling van landbouw en artisanale activiteiten optimaliseren in de stad Parakou.  

CAMFP biedt meisjes en vrouwen van Parakou en omgeving opleidingen aan over de verwerking van landbouwproducten en begeleidt hen bij de verkoop van de producten. Met de bedoeling hen zelfstandig te maken.

Het project: verdere uitbreiding van het centrum De Stichting heeft samen met haar financiële partner Turing Foundation tussen 2016 en 2018 geïnvesteerd in een nieuw klaslokaal met meubilair, een kleine keuken, sanitaire installaties, een bassin voor vissenkweek en een irrigatiesysteem. 

In 2019 is gestart met de bouw van een nieuw atelier voor een opleiding vruchtensappen maken.

Partner: Turing Foundation en gemeente Parakou
Budget: 82 000 euro (50% medefinanciering van Turing Foundation)