Programma “Evenwichtige Voeding” in de scholen

In 2001 startte de Stichting Hubi & Vinciane (op vraag van het ziekenhuispersoneel) een klein educatief project in 4 lagere schooltjes vlakbij de 2 ziekenhuizen. Elk schooltje kreeg 5 000 euro steun om de belangrijkste noden te verhelpen, oa. bijlessen, klaslokalen, waterputten en kantines.

Stilaan breidde het aantal scholen uit en werd ook samengewerkt met enkele colleges in de regio, vooral om computers en informatica te introduceren en om meisjes te begeleiden om langer naar school te gaan.

Sinds 2017 is de Stichting actief in 24 dorpen in de Zones Tchaourou en Parakou-N’Dali. Het scholenprogramma omvat acties in 48 lagere scholen en 6 colleges en wordt gecoördineerd door een Beninse medewerker van
de Stichting die soms wordt bijgestaan door lokale stagiaires. Er wordt nauw samengewerkt met de schooldirecties, met de lokale autoriteiten, met plaatselijke NGO’s en educatie-experten in de regio.

Het programma faciliteert en financiert sensibiliseringsprojecten rond gezondheid bij kinderen: schooltuinen, evenwichtige voeding, hygiëne, EHBO, waterputten, toiletten, en ook sportaccommodatie.

In elke school krijgen de ‘Filles Ambasadrices de Nutrition‘ (FAN) een sleutelrol in de sensibilisering rond evenwichtige voeding, zowel bij hun medeleerlingen als thuis en in de wijk waar ze wonen.