Schenk een schoolboek!

Onze Stichting werkt nauw samen met 46 basisscholen en vier colleges in de gemeentes Parakou, N’Dali en Tchaourou. Met onze projecten focussen wij voornamelijk op watervoorziening, sanitaire installaties en moestuinen.

Onze onderwijsverantwoordelijke in Benin bezoekt de verschillende scholen maandelijks. Leraren hebben er geen evidente opdracht. De klassen tellen gemiddeld 60 à 70 leerlingen. De inrichting van de klassen is beperkt tot enkele banken en tafels en een groot bord vooraan. Boeken, computers of ander educatief materiaal zijn niet of slechts heel beperkt aanwezig.

En nochtans hebben de leerlingen die hard nodig om te kunnen slagen in de staatsexamens. Basisonderwijs is gratis, maar de schoolboeken niet. De meeste ouders kunnen het zich sowieso niet veroorloven om voor hun kinderen het nodige schoolmateriaal te voorzien. De scholen proberen dit op te lossen door met een soort van uitleen- en doorschuifsysteem te werken of met kopieën. De leerlingen kunnen zo tenminste om de beurt gebruik maken van de enkele boeken die er zijn. Uiteraard zou het beter zijn moesten de leerlingen, zoals in België, het hele jaar over de nodige school boeken kunnen beschikken en ze ook mee naar huis kunnen nemen om te studeren. Daar kunnen de scholen en de leerlingen vandaag echter alleen maar van dromen. Ze hebben dan immers veel meer boeken nodig, voor iedere leerling een volledig pakket.

Wil jij de leerlingen van onze scholen in Benin concreet helpen?
Koop dan een of meerdere boekenpakketten:

  • Een minimaal basispakket voor de lagere school kost gemiddeld 20 euro voor 1 jaar
  • Een minimaal basispakket voor de secundaire school kost gemiddeld 35 euro voor 1 jaar

Ook educatieve posters om in de klassen op te hangen zijn altijd welkom:

  • Een educatieve poster kost gemiddeld 4,50 euro
  • Een pakket van 50 educatieve posters kost gemiddeld 110 euro

Stort dan een bijdrage op rekening : BE14 7865 8929 4683 met de mededeling : “schoolboek + je naam”.

Of gebruik ons online overschrijvingsformulier. Hier kan je aanvinken wat en hoeveel je wil schenken.