Sensibiliseringsactie en afscheid van de leerlingen voor het zomerverlof

Het schooljaar 2018-2019 eindigde op 26 juni 2019 in heel Benin. In verschillende scholen hebben de leraars en de scholieren op een feestelijke manier afscheid genomen van elkaar en het begin van het grote verlof gevierd. De rapporten werden uitgedeeld en de beste leerlingen kregen speciale felicitaties van de leraars.

De stichting H&V was tijdens deze festiviteiten in verschillende van haar partnerscholen aanwezig. Bij deze gelegenheid werden kleine spelletjes georganiseerd, tijdens dewelke vragen gesteld werden over de voeding op school. Bij een juist antwoord, kregen de leerlingen een cadeautje of een applaus. Doel van deze spelletjes was het om de leerlingen te blijven herinneren aan wat goede voeding en hygiëne inhoudt. Tijdens de bezoeken aan de tuinen hebben de leerlingen de naam van de groenten geleerd. Dit was ook een gelegenheid om de kinderen de voordelen van het eten van fruit en groenten duidelijk te maken.

Wij waren zeer aangenaam verrast door de vele juiste antwoorden die we kregen op onze vragen over een gezonde en evenwichtige voeding. Dit is het bewijs dat de meisjes, die voedingsmbassadeur waren in de scholen, hun sensibiliseringstaak goed hebben uitgevoerd. We konden ook opmerken dat deze acties zo succesval waren dankzij de goede begeleiding van het lerarenkorps en de verantwoordelijke voor voeding.

Tijdens deze vreugdevolle momenten werd de stichting H&V bedankt voor de steun aan de scholen en tegelijkertijd werden we ook op de hoogte gebracht van de bijkomende noden van de scholen.

Sensibiliseringsactie en afscheid van de leerlingen voor het zomerverlof