Twee nieuwe collega’s voor het lokale team in Benin

Isséré en Marie-Claire zijn recent het team in Benin komen versterken. We laten je graag met hen kennismaken.

Isséré ATCHA heeft een diploma Toegepaste Statistiek behaald aan de Nationale School voor Statistiek, Planning en Demografie van de Universiteit van Parakou. Marie-Claire DANSI KAKPO heeft een master in Financiën, Boekhouding, Controle en Audit.

Wat zal jullie opdracht zijn binnen de Stichting?

Isséré: Ik zal verantwoordelijk zijn voor de monitoring en de evaluatie van de projecten.

Marie-Claire: En ik ben financieel en administratief verantwoordelijke.

Wat heeft jullie er toe aangezet om bij de Stichting te solliciteren?

Isséré: Ik voelde mij aangetrokken door de waarden van de Stichting. Empowerment, ethisch en transparant handelen, vertrouwen en wederzijds respect, dat zijn waarden die ik zeker deel. Verder sprak de ontstaansgeschiedenis van de Stichting mij aan. Het gegeven dat de Stichting geen politieke status heeft, was voor mij ook een belangrijke plus. En tot slot sta ik volledig achter haar doel om via concrete en duurzame acties en projecten tegemoet te komen aan de behoeften van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Marie-Claire: De vacature lag volledig in lijn met mijn ambities. Ik ervaar de Stichting ook als een organisatie die eerlijkheid, integriteit en professionaliteit hoog in het vaandel draagt. Verder motiveert het mij om mee te werken aan de doelstellingen van de Stichting en kwetsbare of hulpbehoevende mensen te helpen. Ik heb nu begrepen dat iedere droom haalbaar is, zolang je er maar in gelooft.

Wat is de essentie van jouw rol in de Stichting, Isséré?

De essentie van mijn rol is te waken over de meerwaarde, de effectiviteit en de efficiëntie van de projecten.

Dat houdt onder meer in het organiseren van de projectvergaderingen met alle betrokken partijen. Ik sta ook in voor het bepalen van de kritische projectindicatoren en het verzamelen, verwerken en analyseren van de nodige data om die indicatoren te kunnen opvolgen. Ik zal ook instaan voor het opstellen van de verantwoordingsdossiers en voor de tussentijdse en finale evaluatie van de projecten. Het is ook de bedoeling dat we telkens leren van projecten zodat we die kennis en ervaringen kunnen toepassen bij volgende projecten.

Welke prioriteiten hebben jullie voor jezelf gesteld?

Marie-Claire: Ik wil mij eerst en vooral goed inwerken in de organisatie zodat ik zo doeltreffend en efficiënt mogelijk kan werken. Isséré: Mijn eerste prioriteit is de uitbouw van een statistisch kader om de acties van de Stichting in de verschillende interventiedomeinen zichtbaar te krijgen.

Nog een laatste woordje misschien?

Isséré: Ik ben gewoon heel blij dat ik deel kan uitmaken van het lokale team en zo kan bijdragen aan de realisatie van de droom van Hubi & Vinciane in Benin.

Marie-Claire: Ik wil de Stichting en meer bepaald de raad van bestuur, het lokale team en alle donatoren bedanken voor al het werk dat de voorbije veertig jaar gerealiseerd werd. Mijn wens is dat de Stichting er binnen dit en vijf jaar in slaagt om haar inkomsten te vervijf- of zelfs vertienvoudigen om zo nòg meer mensen te bereiken en die grote droom werkelijkheid te doen worden.