Organiseer een actie

ORGANISEER EEN ACTIE

Acties in België ten voordele van de projecten in Benin zijn van heel diverse aard en kunnen in verschillende manieren georganiseerd worden. Gebruik uw enthousiasme en inzet om geld in te zamelen voor de nodige opgaven. Laat uw creativiteit tonen en organiseer een actie ten voordele van de projecten in Benin! Interesse? Aarzel niet en contacteer ons: info@hubi-vinciane.be 

Particulieren zijn al meer dan 30 jaar een belangrijke steunpilaar. Zonder deze vrienden, kennissen, familie en sympathisanten zouden onze realisaties en projecten nooit dezelfde vorm hebben kunnen aannemen. Wil u als sympathisant een actie, klein of groot organiseren, aarzel niet en contacteer ons!

Bedrijven en organisaties zien meer en meer dat hun waarden en maatschappelijke rol meespelen als een competitief voordeel. Het sociaal bedrijfsimago wordt immers belangrijker voor huidige en toekomstige werknemers, klanten en leveranciers. Daarom zijn ondernemingen vandaag geïnteresseerd om hun sociale engagement daadwerkelijk vorm te geven. Daarnaast is er ook bij werknemers meer en meer interesse voor vrijwilligerswerk, naast het gewone werk.

Verenigingen, jeugdverenigingen en serviceclubs in het bijzonder, zijn altijd een belangrijke steun geweest voor de Stichting dankzij de inzet van hun ontelbare vrijwilligers.

Scholen hebben zich meermaals ingezet voor de Stichting Hubi & Vinciane in het kader van de vastenweek, de sociale projectweek of als sociaal project van de school. De inzet van leerlingen is telkens weer hartverwarmend en sluit helemaal aan bij de basiswaarden van de Stichting: de aandacht voor een gedroomde toekomst voor alle jongeren.

Ben je een student die droomt van een stage in Benin of wil je je engagement concreet tastbaar maken. Wij bieden je mogelijkheden.

Waarom kiezen voor de Stichting Hubi & Vinciane?

  • Onze Stichting is een succesverhaal en werkt jaar na jaar met groeiend resultaat aan de droom van Hubi en Vinciane, steeds in nauw overleg met de lokale bevolking in Benin.
  • Vrouwen, moeders en kinderen, de meest kwetsbare groep in Benin, hebben onze speciale aandacht.
  • Onze Stichting functioneert uitsluitend met vrijwilligers die zich op een volledig transparante manier belangeloos inzetten. Dankzij die vrijwilligers zijn onze werkingskosten uitermate laag en gaat ruim 96% van alle inkomsten rechtstreeks naar Benin.
  • De activiteiten van onze Stichting worden ter plaatse continu opgevolgd door lokale coördinatoren en door een halfjaarlijks werkbezoek vanuit België. Zo houden we de vinger aan de pols.
  • Elke sympathisant ontvangt een driemaandelijkse nieuwsbrief met informatie over de activiteiten en de gerealiseerde projecten. Jaarlijks publiceren wij ook een gedetailleerd financieel verslag.
  • Giften vanaf 40 euro/jaar zijn in België fiscaal aftrekbaar.
  • U kan uw engagement ten aanzien van Benin realiseren via een project op maat waarbij de nodige ruimte geboden wordt voor de zichtbaarheid van uw initiatief. Contacteer ons voor meer info.