Verbetering watervoorziening in Sokounon

vl br

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 20.000 euro goedgekeurd voor een project van de Stichting samen met partner Humasol voor de verbetering van de watervoorziening in de Ferme de Sokounon. De Ferme de Sokounon is een opleidingscentrum voor lokale boeren, gelegen in het dorp Sokounon en lokale partner van de Stichting voor het landbouwprogramma.

Vanuit de lokale behoefte aan een verbeterd waterbeheer is het project ontstaan voor het opzetten van een irrigatiesysteem op basis van zonne-energie om de akkerbouw, de moestuinen en veeteelt te optimaliseren.

Voor de realisatie werkt de Stichting samen met Humasol, een vzw die als doelstelling heeft om hernieuwbare energie, water en duurzame technologie toegankelijk te maken voor iedereen. Concreet zal water worden opgepompt met behulp van een installatie aangedreven door zonnepanelen in plaats van een dieselgenerator.

Een leidingsysteem zal het gezuiverde water vanuit het meer naar de plantages voeren. De toename van de oogst dankzij een verbeterd waterbeheer is een belangrijk facet op de weg naar economische zelfstandigheid. Opdat het project na ondersteuning op eigen krachten verder kan, bouwen de studenten van Humasol de installatie samen met de lokale bevolking. Ook biedt Humasol lessen aan om de werking van de installatie te leren kennen.