Historiek

De Stichting Hubi  & Vinciane werd in 1982 opgericht ter nagedachtenis van Dr. Hubi (Hubert) Adriaens, geneesheer-directeur in het brousseziekenhuis van Papané, en van zijn verloofde Vinciane Van Assche, die les gaf in het college van Tchaorou in de periodes dat ze Hubi kwam bezoeken in Benin. Beiden kwamen om het leven tijdens een terugreis naar België. Hun ‘droom’ voor Benin werd verdergezet door hun families, die hiervoor de Stichting Hubi & Vinciane hebben opgericht.

Het idee een ziekenhuis in Boko (Saint Jean de Dieu) te stichten kwam in 1966 van de zusters Trappistinnen van de orde van de Cisterciënzers. Zij waren sinds 1961 in die buurt gevestigd en kregen steeds meer vragen om medische zorgen. De bevolking van Tinré schonk een terrein van 13 ha. Met de steun van Memisa Nederland (Medische Missie Actie) nam dr. Frank De Paepe het bestuur van het ziekenhuis in 1975 over. In 1977 kwam dr. Hubert Adriaens (Hubi) het medisch team versterken voor een stage van één jaar.

Het ziekenhuis Saint Martin in Papané is min of meer vergelijkbaar met het ziekenhuis in Boko. Het is opgericht in 1972. Aanvankelijk kende het een moeizame start en werd de werking meermaals onderbroken. De stichter, dr. Franken, had een wankele gezondheid en moest na korte tijd geëvacueerd worden. Zijn opvolger, dr. Jean-Paul Van Liefferinge, nadien bestuurder van de Stichting, moest voor de geboorte van zijn tweede kindje – bij gebrek aan gespecialiseerde zorgen ter plaatse – met zijn gezin tijdelijk naar België teruggaan.

foto_hubi

Op dit punt duikt Hubi op in het verhaal van het Hôpital Saint-Martin. In 1978 was hij bereid voor enkele maanden zijn stage en specialisatie chirurgie te onderbreken om Jean-Paul in Papané te vervangen. Het beviel hem dermate goed dat hij kandidaat was om in maart 1979 de functie van arts-directeur over te nemen.

Voor zijn medewerkers en patiënten was Hubi de draaispil in de uitbreiding van het ziekenhuis. Als onvermoeibare werker gaf hij aan zijn medewerkers professioneel verantwoordelijkheidsgevoel mee.

foto_vinciane

Zijn verloofde Vinciane had grote belangstelling voor de moeilijke omstandigheden waarin jonge meisjes en vrouwen leefden en begon tijdens haar bezoeken aan Hubi les te geven in het Collège d’Enseignement Général van Tchaourou om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Hierbij concentreerde ze zich voornamelijk op de opleiding van jonge meisjes.

Aan deze schitterende samenwerking kwam een tragisch einde toen Hubi en Vinciane op 16 november 1981 omkwamen in een vliegtuigongeval. Deze reis had als doel afspraken te maken met de stageleider in België om de specialisatie-chirurgie van Hubi voort te zetten en ook waren ze van plan hun huwelijk voor te bereiden. Deze dramatische wending heeft het langzaam opgebouwde en broze evenwicht in de structuur en de werking van het ziekenhuis in Papané gedestabiliseerd.

Eerst was er sprake van het ziekenhuis te sluiten, tot de Stichting Hubi & Vinciane in 1982 een tweede leven gaf aan het engagement van Hubi en Vinciane: werken aan een betere toekomst voor de minstbedeelden in de regio Parakou in Benin.

Wat begon met steun aan het ziekenhuis waar Hubi gewerkt had als arts en aan de school waar Vinciane actief was, is het intussen uitgegroeid tot een brede waaier van activiteiten binnen gezondheidszorg , onderwijs , en landbouw  met als doel de integrale streekontwikkeling in de regio.

Tot op vandaag groeit de Stichting Hubi & Vinciane met ambitie verder en hierbij bouwt zij intense partnerschappen op!