Missie

Met de betrokkenheid en de steun van velen in België en in Benin werkt de Stichting Hubi & Vinciane op duurzame wijze aan de verwezenlijking van de droom van het jonge koppel Hubi (Hubert) Adriaens en Vinciane Van Assche: “Een betere wereld voor iedereen”. De projecten voor de achtergestelde bevolking in de regio Parakou (hartje Benin) dragen hiertoe bij.

De Stichting blijft trouw aan het belangeloze engagement van Hubi en Vinciane door uitsluitend met vrijwilligers te werken. Hierdoor kan 96% van haar budget rechtstreeks in Benin geïnvesteerd worden en blijven de overhead-kosten sterk beperkt.

Kernwaarden van de Stichting:

  • Engagement
  • Partnership
  • Duurzaamheid
  • Vooruitgang