Contact

Algemeen e-mailadres info@hubi-vinciane.be
Maatschappelijke zetel: Kwakkelbosstraat 1, 3360 Bierbeek, +32 (0)16 890 080
Secretariaat: Wijngaardlaan 24, 3001 Heverlee, +32 (0)16 89 00 80 of +32 (0)3 354 15 51

Privacy (GDPR): De Stichting Hubi & Vinciane respecteert de Europese verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u een gift doet dan registreren wij uw naam en adres. Deze informatie wordt door ons enkel gebruikt voor het eventueel opstellen van een fiscaal attest. Wij bewaren deze gegevens op een beveiligde computer voor de termijn door de wet vereist.

Wanneer u zich kenbaar maakt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of zich inschrijft voor een activiteit of event, dan registreren wij uw naam, adres en e-mail adres. Deze informatie wordt door ons enkel gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief en andere communicatie met betrekking op onze activiteiten of events. Wij bewaren deze gegevens op een beveiligde computer. U kan zich op elk moment uitschrijven : rechtstreeks voor het ontvangen van digitale informatie of via een bericht aan  info@hubi-vinciane.be voor de gedrukte informatie. De persoonsgegevens waarover wij beschikken worden nooit doorgegeven aan derden. Door uw gift, uw aanmelding voor het ontvangen van de nieuwsbrief of het inschrijven voor een event/activiteit, geeft u ons de toelating om uw persoonsgegevens te gebruiken volgens de bovenvermelde principes. Uiteraard kunt u op elk gewenst moment uw gegevens inzien, aanpassen of schrappen.

Heb je een vraag of wil je graag 4 keer per jaar onze nieuwsbrief ontvangen?