Gezondheidszorg

In Benin, vooral in de meest afgelegen gebieden, is er een gebrek aan professionele en kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg. Als Stichting willen wij dat tekort verhelpen via onze verschillende projecten en engagementen op het gebied van gezondheidszorg.

Sinds haar oprichting in 1982 investeert Stichting Hubi & Vinciane in gezondheidszorg. Meer bepaald steunt ze haar twee partnerziekenhuizen, Saint-Martin in Papané en Saint-Jean-de-Dieu in Boko, niet alleen financieel en materieel, maar ook door regelmatig missies met Belgische artsen te organiseren.

Ook het Centre Hospitalier Universitaire et Départemental du Borgou kan sinds enkele jaren op onze steun rekenen. We investeren ook in drinkwatervoorzieningen, infrastructuur en uitrusting van lokale rurale medische centra.

Eén van de grote projecten die momenteel op stapel staan, is de bouw van een nieuwe kraamafdeling voor het ziekenhuis van Boko.

Naast investeringen in ziekenhuizen en centra, geven we ook rechtstreekse ondersteuning op het terrein, in de dorpen zelf. Onze maatschappelijk werkers organiseren er drukbezochte voorlichtingssessies over allerlei onderwerpen die met gezondheid te maken hebben, zoals hygiëne, gezinsplanning, etc.

Dankzij onze investeringen kunnen steeds meer mensen rekenen op een kwalitatieve basisgezondheidszorg in hun directe omgeving. Kinderen die lijden aan ondervoeding worden er bijvoorbeeld gratis behandeld. En zwangere vrouwen kunnen er terecht voor de opvolging van hun zwangerschap en voor een medisch gecontroleerde veilige bevalling