Gezondheidszorg

CF034647BCF034533BCF034602BCF033827B

Waarom het project”GEZONDHEIDZORG”
De ontwikkeling van elementaire gezondheidszorg in Benin is vanaf het begin één van de hoofddoelen van de Stichting Hubi & Vinciane. Om dat te realiseren kiezen we voor een geïntegreerde aanpak.

DOEL: 2018-2022
De bevolking in de regio toegang geven tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg en duurzame voeding, dat is het hoofddoel van onze projecten. Daarvoor werken we programma’s uit met Belgische en lokale partners.


DGD Programma Gezondheidszorg
Het DGD Programma Gezondheidszorg zorgt voor het faciliteren en financieel ondersteunen van kwaliteitsvolle gezondheidszorg. De focus hierbij ligt op malnutritiepreventie, -depistage en -behandelingen. Dit wordt gedaan door teams van de twee zoneziekenhuizen en dispensaria.
Dit programma is in samenwerking met verschillende NGO’s partners; Memisa en Artsen zonder Vakantie, LUMOS UZ Leuven en de lokale partner AMCES.

Programma Duurzame Voeding
Het programma rond duurzame voeding zorgt voor het coördineren, faciliteren en financieel ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve voedingsprojecten en de sensibilisering over duurzame voeding. Het nieuwe innovatiecentrum is daarbij een belangrijke motor. Het is een ontmoetingsplaats en een centrum voor workshops.

Wat hebben we al gerealiseerd dankzij deze projecten?

  • Ondersteunen van een weeshuis, opgericht door het lokale ziekenhuispersoneel;
  • Verbeteren van de waterkwaliteit door controles en installatie waterputten;
  • Installatie van sanitaire voorzieningen;
  • Sensibilisering voor gezonde voeding;

Historisch werkt de Stichting samen met twee zoneziekenhuizen: het Hôpital Saint Martin de Papané en het Hôpital Saint Jean de Dieu de Boko. De Stichting maakt deel uit van het bestuur van deze ziekenhuizen. Samen met onze Belgische partners MEMISA, LUMOS UZ Leuven en Artsen zonder Vakantie leveren we medische en technische expertise. Ook bieden we, structurele en operationele ondersteuning bij het uitbaten van de ziekenhuizen.
Bijkomende informatie: 

Enkele voorbeelden van acties:

  • Het organiseren van klinische vormingssessies voor artsen en paramedici
  • Professionalisering van de ziekenhuisadministratie en het beheer van de patiëntendossiers
  • Betere afstemming van de medische diensten
  • Investeringen in infrastructuur: aankoop van elementaire toestellen en medisch materiaal
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de zorg: aandacht voor hygiëne en het basiscomfort van de patiënten
  • Verbeteren van de elektriciteitsvoorziening en het sorteren van afval, samen met de Belgische organisatie Humasol, die ingenieursstudenten de kans biedt hernieuwbare energieprojecten uit te voeren in minder begoede delen van de wereld.

Via onze projecten bereiken we niet alleen de patiënten van het ziekenhuis, maar ook mensen in de nabijgelegen broussedorpen. Dit doen we door samen te werken met plaatselijke dispensaria en kleine gezondheidscentra.  We zetten in op het beschikbaar stellen van drinkbaar water, op een betere toegang tot sanitaire voorzieningen, op geboorteplanning en op gezonde voeding. Om ervoor te zorgen dat de veranderingen blijvend zijn, ook op lange termijn, hanteren we een integrale aanpak. Dat betekent dat we ondervoeding niet alleen bestrijden door maaltijden aan te bieden op school, maar ook kinderen en hun leerkrachten zelf voedsel leren produceren door bijvoorbeeld moestuintjes aan te leggen bij de school.  Samen zorgen we voor betere sanitaire voorzieningen en focussen op het belang van handhygiëne. Dankzij de samenwerking met lokale partners bereiken we een domino-effect. Zo wordt de verandering en vooruitgang blijvend en neemt de bevolking zelf het heft in handen.