Doe een gift

Steun ons vandaag met een storting op rekening: BE14 7865 8929 4683

Voor elke gift vanaf 40 euro bezorgen wij u een fiscaal attest
(toepassing art. 145 van het Wetboek inkomstenbelasting 1992).

Doe een gift