Projecten

De Stichting heeft tot doel het probleem van malnutritie aan te pakken via projecten binnen de gezondheidszorg, het onderwijs en de landbouw. Dit zijn de 3 grote pijlers van het ontwikkelingswerk van de Stichting.

Evenwichtige voeding

Sinds 2015 werd samen met de partnerziekenhuizen, het project ‘ondervoeding’ opgestart. We begonnen met grote screeningsacties in de omliggende dorpen. Jaarlijks werden 10.000 tot 15.000 kinderen gescreend en tot 100 kinderen kregen een behandeling. Het salaris van de sociaal assistente werd door Stichting Hubi & Vinciane betaald.

Lees verder

Gezondheidszorg

De ontwikkeling van elementaire gezondheidszorg in Benin is vanaf het begin één van de hoofddoelen van de Stichting Hubi & Vinciane. Om dat te realiseren kiezen we voor een geïntegreerde aanpak.

Lees verder

Onderwijs

Het eerste doel van de projecten rond onderwijs is ervoor zorgen dat kinderen de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan. Het tweede doel is jonge vrouwen steunen via allerlei programma’s zodat ze zich makkelijker kunnen onyplooien.

Lees verder

Landbouw

De aandacht voor landbouw richt zich op het ontwikkelen van een kader voor voedselvoorziening- en productie. Tegelijkertijd stimuleren we ondernemerschap. We doen dit door opleidingen te organiseren en door innovatieve duurzame projecten uit te werken

Lees verder

Innovatiecentrum voor duurzame voeding

Het CIAP werd plechtig geopend tijdens een feestelijke ceremonie op donderdag 31 oktober 2019

Lees verder