Gebruiksvoorwaarden van de website van de Stichting Hubi & Vinciane

Algemeen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website, die bereikbaar is op www.hubi-vinciane.be en die door de Stichting Hubi & Vinciane wordt beheerd. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Wenst u hiermee niet akkoord te gaan, dan vragen wij u vriendelijk de website verder niet te gebruiken.

Toegang tot en gebruik van de website

De Stichting Hubi & Vinciane doet er alles aan om de toegang tot de website te verzekeren, doch in de mate van het mogelijke en zonder garantie. Het kan dus voorvallen dat de website, om welke reden dan ook, gedurende onbepaalde tijd en zonder verwittiging offline is.

Inhoud

Met deze website wil de Stichting Hubi & Vinciane informatie verstrekken over de werking van de organisatie en over haar projecten in Benin. Hoewel de inhoud secuur werd samengesteld, kan de Stichting Hubi & Vinciane niet garanderen dat de informatie te allen tijde actueel en volledig is. De Stichting behoudt zich het recht om de inhoud van de website te wijzigen.

Op bepaalde pagina’s wordt gelinkt naar externe websites. De Stichting Hubi & Vinciane is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, films en andere materialen op deze website zijn eigendom van de Stichting Hubi & Vinciane en worden beschermd door de daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders vermeld (zoals bijvoorbeeld het geval is voor bepaalde foto’s, waarvan de fotograaf in kwestie eigenaar blijft).

Het is toegestaan een deel van de website te printen of te downloaden en te verspreiden, doch enkel voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. We vragen om steeds melding te maken van het copyright © Stichting Hubi & Vinciane, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het is niet toegestaan om foto’s te printen of te downloaden en te verspreiden die een ander copyright hebben dan © Stichting Hubi & Vinciane.

Persoonsgegevens

Op deze website worden persoonsgegevens verzameld die door de Stichting Hubi & Vinciane – en enkel door de Stichting – beheerd worden. Meer informatie hierover leest u in onze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens

Maatschappelijke zetel : Kwakkelbosstraat 1, 3360 Bierbeek, België
Secretariaat : Wijngaardlaan 24, 3001 Heverlee (Tel 016 89 00 80 of 03 354 15 51)
Ondernemingsnummer : 0423013238
E-mailadres : info@hubi-vinciane.be

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze website kan u zich richten tot info@hubi-vinciane.be