Onderwijs

CF034707BIMG_5712BCF034111BCF034138B

Waarom het project “ONDERWIJS”
De Stichting zet hoog in op onderwijs en vorming. Samen met gezondheidszorg en landbouw vormt het onderwijs een onlosmakelijke ‘driehoeksverhouding’ die de grondslagen kan leggen voor elementaire welvaart en welzijn

DOEL: 2018-2022
Het eerste doel van de projecten rond onderwijs is ervoor zorgen dat kinderen de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan. Het tweede doel is jonge vrouwen steunen via programma’s zodat hun ontwikkeling beter verloopt.

Welke programma’s zijn dit nu?

Scholenprogramma Jong geleerd:
Het scholenprogramma jong geleerd bestaat uit sensibiliseringsprojecten rond gezondheid bij kinderen faciliteren en financieel ondersteunen. Dit gebeurt in samenwerking met 14 lokale lagere en secundaire scholen.

Coaching programma voor jonge vrouwen:
Het coaching programma voor jonge vrouwen heeft als doel het financieel ondersteunen van coaching projecten rond persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid voor jonge kansarme vrouwen: hygiëne, seksualiteit, bijlessen, studiemateriaal, ontwikkelen van productietechnische en commerciële vaardigheden, met focus op duurzame voeding. Het programma gebeurt in samenwerking met het lokale centrum CAMFP.

Wat is er al gerealiseerd dankzij deze programma’s?

  • aanleg van schooltuinen;
  • cursus EHBO, hygiëne, gezonde voeding;
  • voorzien van sportaccomodatie;
  • cursussen imker, veeteelt, verwerking landbouwproducten, …  op de opleidingsboerderij Sokounon;
  • installatie van sanitaire voorzieningen en toiletten;
  • sensibiliseringsacties rond hygiene en sexualiteit;
  • installaties van tipitaps, eenvoudige waterkraantjes;
  • bijlessen voor meisjes;
  • installatie van kantines, overdekte plaatsen waar moeders kunnen koken

Bijkomende informatie:
De Stichting Hubi & Vinciane startte in 2016 in samenwerking met Turing Foundation en de stad Parakou een project ter ondersteuning van het ‘Centre des arts et métiers de la femme de Parakou’ , CAMFP. Dit centrum biedt vrouwen via tweedekansonderwijs een vakopleiding en een starterpakket ‘je me lance’. Zo’n starterpakket kan o.a. bestaan uit een kookpot voor sterilisatie, een professionele fruitpers, een marktkraam, …

 

Het project Equidec stimuleert de doorstroming van  jonge meisjes in drie scholen. De Stichting ondersteunt hen met schoolmateriaal, een hospitalisatieverzekering en schoolmaaltijden. Verder krijgen ze extra sensibilisering rond hygiëne en sexualiteit, alsook begeleiding bij hun verdere studiekeuze. Samen investeren we in de opleiding van jonge meisjes in Benin.

In de gemeente Tchaourou werken we samen met een secundaire school, die een 2000-tal leerlingen telt. Bij de doorstroming vanuit het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zetten we in op de deelname van meisjes, die na de lagere school vaak niet meer de kans kregen om een opleiding te volgen. In samenwerking met het Belgische bedrijf Materialise reiken we jaarlijks drie universitaire beurzen uit aan de beste leerlingen. Afspraak is dat zij zich tot vijf jaar na het behalen van hun diploma engageren binnen de samenwerking met de Stichting Hubi & Vinciane.