Onderwijs

De Stichting zet hoog in op onderwijs en vorming. Samen met gezondheidszorg en landbouw vormt het onderwijs een onlosmakelijke ‘driehoeksverhouding’ die de grondslagen kan leggen voor elementaire welvaart en welzijn

DOEL: 2018-2022

Het eerste doel van de projecten rond onderwijs is ervoor zorgen dat kinderen de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan.

Het tweede doel is jonge vrouwen steunen via allerlei programma’s zodat ze zich makkelijker kunnen ontplooien.

In 2001 startte Stichting Hubi & Vinciane (op vraag van het ziekenhuispersoneel) een klein educatief project in 4 lagere schooltjes vlakbij de 2 ziekenhuizen. Elk schooltje kreeg 5 000 euro steun om de belangrijkste noden te verhelpen, oa. bijlessen, klaslokalen, waterputten en kantines.

Stilaan breidde het aantal scholen uit en werd ook samengewerkt met enkele colleges in de regio, vooral om computers en informatica te introduceren en om meisjes te begeleiden om langer naar school te gaan.

Sinds 2017 is de Stichting actief in 24 dorpen in de Zones Tchaourou en Parakou-N’Dali. Het scholenprogramma omvat acties in 48 lagere scholen en 6 colleges en wordt gecoördineerd door een Beninse medewerker van
de Stichting die soms wordt bijgestaan door lokale stagiaires.

Er wordt nauw samengewerkt met de schooldirecties, met de lokale autoriteiten, met plaatselijke NGO’s en educatie-experten in de regio.