Werk mee aan een droom met Benin

Geweldig dat je eraan denkt om kinderen en jonge vrouwen te helpen om een gelukkige en gezonde toekomst op te bouwen.

Weet dat de Stichting Hubi & Vinciane in België uitsluitend met vrijwilligers werkt. Daardoor gaat 96% van haar inkomsten rechtstreeks naar projecten in Benin.

Voor elke gift vanaf 40 euro op rekening BE14 7865 8929 4683 van de Stichting bezorgen wij een fiscaal attest.

  • ""Conform de criteria van onze club zoeken wij naar primaire noden, dicht bij de mensen. We steunen een project van de Stichting voor een opleiding ‘bijenteelt en honing’. Dit project biedt perspectief op langere termijn en - heel belangrijk - zet in op vrouwen in de landbouw. De omkadering is erg goed zodat succes en continuïteit op termijn heel reëel zijn""

  • ""Door mijn stage sta ik in schuld bij Benin. Het land heeft mij meer gegeven dan ik hen in ruil heb aangeboden. Door mij in te zetten als vrijwilliger  probeer ik een beetje terug te geven. Het organiseren van evenementen, uitschrijven van teksten en het ontmoeten van mensen die zich inzetten voor Benin, zijn deel geworden van mijn leven. Mijn stage heeft mijn ogen geopend en draagt vandaag nog bij tot mijn ontwikkeling. In Benin heb ik geleerd wat ik wou en wil betekenen""

  • ""Het gaat zoveel verder dan pure financiële steun, en daarin zit de sterkte. Ik ben ervan overtuigd dat dit een voorbeeld is van hoe het kan, en als je daar de passie en de energie van Pascale, Chris en hun hele team aan toevoegt, krijg je een cocktail om in te geloven""

  • ""Het Sint-Pieterscollege had een droom voor haar relatie met de projecten van de Stichting in Benin. Een jaar later, na alle acties in de school, kunnen we rustig stellen: niet alle dromen zijn bedrog!""

  • ""Het mooie aan dit project is dat het zo concreet is. Als dank zingen de weeskinderen een liedje voor ons: 'Ma mère qui m’a nourri n’a jamais connu mon nom'. Heel emotioneel. We krijgen het allemaal moeilijk.”"

  • ""We hebben geprobeerd om tijdens onze stage het beste van onszelf te geven, om bij te dragen aan de zorg voor al deze mensen. Maar we hebben het gevoel dat we nog zoveel meer teruggekregen hebben tijdens deze maand stage. Nog nooit in mijn leven, op geen enkele andere reis, ben ik zo doorgedrongen in en doordrongen geweest van een andere cultuur, op zo’n authentieke manier.”"

  • ""Het doet deugd te mogen vaststellen en getuigen dat onze financiële bijdrage hier het verschil kan én zal maken. Zijn we daar armer door geworden? Niemand van ons! Integendeel, veel wijzer aan levenservaring en rijker aan fundamenteel inzicht in de juiste rangorde der dingen""