Doneer direct aan een project

Gemeenschappelijke moestuinen

Wil jij ook een steentje bijdragen aan de gemeenschappelijke moestuinen?

Dat kan! Door zaaigoed, een spade, een hark, een schoffel, een kruiwagen of ander materiaal te schenken, help je de vrouwen bij de aanleg en het onderhoud van hun tuinen.

Spade, Schop, Hark, Hak:  20 euro / stuk 

Pakketje zaden en plantgoed voor één vrouw: 40 euro

Kruiwagen: 75 euro

Meststoffen bij opstart groentetuin: 100 euro

Lees meer

Doneer


Zuiver water voor de school

De Stichting wil waterputten en sanitair bij 50 scholen installeren in de regio van Borgou.

Aanvang project : 1 januari 2021

Streefdatum oplevering fase 1 : eind 2021
Budget : 60 000 euro
Nog nodig : 0 euro

Streefdatum oplevering fasen 2 en 3 : eind 2023
Budget : 135 000 euro
Nog nodig : 100 000 euro

Lees meer

Doneer


Materiaal voor het hospitaal

De Stichting wil het ziekenhuis St.Jean de Dieu van Boko uitrusten met een complete RX installatie en steriele operatieschorten.

Aanvang project: 1 januari 2021
Streefdatum oplevering: jaarlijks terugkerend

Budget: 8 000 euro
(1000 Schorten+ ongeveer 1200 films)

Nog nodig: 7 348 euro

Lees meer

Doneer


Schenk een schoolboek

De Stichting wil voor de leerlingen van de verschillende basisscholen en colleges waar ze mee samenwerkt, basispakketten schoolboeken én educatieve posters aankopen. Ze wil dat stapsgewijs aanpakken aan 30 pakketten per lagere school en 20 pakketten per college per jaar m.n. één pakket per groepje van vier leerlingen.

Aanvang project 2de fase: 1 oktober 2021

Streefdatum oplevering 2de fase: 30 juni 2021

Budget :
46 basisscholen x 30 pakketten x 20 euro = 27 600 euro
4 colleges x 20 pakketten x 35 euro = 2 800 euro
46 basisscholen x 1 pakket educatieve posters (110 euro) = 5 060 euro

Lees meer

Doneer


Een nieuw gezondheidscentrum in Kassouala

Het lokale gezondheidscentrum in Kassouala is de enige plaats in de wijde omgeving waar de meer dan 25 000 inwoners terecht kunnen voor medische hulp. Tot voor kort was het centrum ondergebracht in een oud, verwaarloosd en aftands gebouw. De Stichting vatte dan ook samen met het hospitaal Saint-Martin van Papané in 2019 het plan op om het gezondheidscentrum in Kassouala volledig te renoveren en uit te breiden.

Start van het project : 2019

Verwachte opleveringsdatum: maart 2022

1 gynaecologische bevallingstafel: geschonken door TRIUM Clinical Consulting en QbD!

3 onderzoekstafels: 3 000 euro/stuk – één reeds geschonken door TRIUM Clinical Consulting en QbD!

4 lampen voor in de behandelruimtes: 2 000 euro/stuk

Totaal budget: 22 000 euro
Nog nodig: 14 000 euro

Meer info

Doneer


Is het voor jou om het even voor welk project wij jouw schenking zullen gebruiken?

Doe dan een storting op rekening BE14 7865 8929 4683 van de Stichting Hubi & Vinciane met als mededeling “Steun aan projecten van de Stichting

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.
Voor giften gedaan in 2021 bedraagt de belastingvermindering 45 %.