Help ons onze projecten te realiseren

Doe dan een storting op rekening BE14 7865 8929 4683 van de Stichting Hubi & Vinciane met als mededeling “Steun aan projecten van de Stichting“.

Of doe een gift online.

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Voor giften gedaan in 2023 bedraagt de belastingvermindering 45 %.


Of kies een project dat je wenst te steunen.


Stimuleren van het ondernemerschap

Projecten voor het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap bij vrouwen en jongeren.

Een vijftal jaar geleden zijn wij gestart met het bananenproject. Wij investeren ook in gemeenschappelijke moestuinen voor telkens een vijftiental vrouwen en in kleinere groentetuintjes voor telkens één gezin. Ter ondersteuning van die commerciële activiteiten hebben we heel recent, samen met een partner, de AVEC’s, een vorm van microfinancieringssystemen, geïntroduceerd.

Doneer


Een nieuwe materniteit in Boko

Bouw mee aan de nieuwe materniteit voor het hospitaal van Saint-Jean-de-Dieu in Boko.
Meer info over de nieuwe materiteit in Boko

Materniteit Boko
 • 3 echografieën : 20 euro
 • het uitvoeren van 1 bevalling : 50 euro
 • bijdrage voor de aankoop van een couveuse : 100 euro
 • bijdrage aan de bouw van de materniteit : 250 euro

Doneer


Zuiver water voor de school

De Stichting wil waterputten en sanitair bij 50 scholen installeren in de regio van Borgou.
Meer info over het project “Zuiver water in de school”

 • Handenwas-systeem – tippy tap: 20 euro
 • Sensibiliseringscampagne in 1 school: 50 euro
 • Bijdrage aan een toilettenblok (kost 1000 euro): 100 euro
 • Bijdrage aan een waterput (kost 7000 euro): 250 euro

Doneer


Gemeenschappelijke moestuinen

Wil jij ook een steentje bijdragen aan de gemeenschappelijke moestuinen?

Dat kan! Door zaaigoed, een spade, een hark, een schoffel, een kruiwagen of ander materiaal te schenken, help je de vrouwen bij de aanleg en het onderhoud van hun tuinen.
Meer info over het project “Gemeenschappelijke moestuinen”

 • Spade, schop, hark: 20 euro / stuk
 • Pakket zaden en plantmateriaal voor een vrouw: 40 euro.
 • Kruiwagen: 75 euro.
 • Meststof voor de startersmoestuin: 100 euro.

Doneer