Financieel Verslag – 2022

De inkomsten

We eindigen het jaar 2022 met een totaal aan giften van 337.000 euro : een verhoging van enkele duizenden euro ten opzichte van 2021. In 2022 ontvingen we opnieuw een legaat van 150.000 euro en met de eindafrekening van het vorige legaat ontving de Stichting voor een totaal van 165.009 euro aan legaten in 2022.

De bestedingen

De kosten van ons team in Benin voor lonen, werkingsmiddelen en kosten van het gebouw, bedroeg 58.435 euro. De logistieke kosten voor maritiem transport bedroegen 22.010 euro.

De twee hospitalen kregen steun voor 105.455 euro inclusief de bouwwerken aan het medisch centrum in het grensdorp van Kassoula. Het nieuwe project Malnutritie bij patiënten met niet-overdraagbare ziekten werd opgestart, met een kost van 4.768 euro. De Stichting betaalde de jaarlijkse bijdrage aan onze partner Louvain Cooperation (15.000 euro) in het kader van het nieuwe 5-jarige DGD programma.

De eigen inbreng in het DGD meerjarenprogramma ecologische landbouw aan onze NGO-partner Eclosio bedroeg 43.198. Het programma groentetuinen in de dorpen breidde verder uit met 14 nieuwe tuinen, en kostten 76.840 euro. Er werd 34.271 euro uitgegeven in het malnutritieproject in een 60-tal dorpen in de regio. Specifiek in de lagere scholen waren er 2 projecten: water en hygiëne (besteding : 2.856 euro). Summerschool en de bijhorende universitaire studiebeurzen kostten 10.801 euro in 2022. Het Aquaponics project met de universiteit van Parakou kostte 10.377 euro.

Het nieuwe incubatiecentrum kreeg verder vorm. Voor de bouwwerken en de inrichting van de site werd 19.635 euro uitgegeven. Het centrum ondersteunt nieuwe technologieën en investeerde in het project Aquaponics (5.481 euro).

Verder werd er voor 10.508 euro uitgegeven aan een ziekenwagen, een personenwagen en zeecontainers die worden gebruikt als stockageplaats op de site van de incubator.

De beheerskosten in België liggen met 22.788 euro in 2022 uitzonderlijk hoger. Dit heeft verschillende redenen. Onvermijdelijk hebben we wat uitgaven gedaan om het 40-jarig bestaan van de Stichting te vieren en hadden we onkosten voor twee edities van de Corrida. Voor de eerste keer moesten een minderwaarde geboekt worden op de beleggingen.

Het resultaat

Het positieve resultaat van 110.919 euro wordt bij de reserves gevoegd, onder meer voor de afwerking van het nieuwe incubatiecentrum.

Het vermogen van de Stichting is nog steeds ruim voldoende om de continuïteit van de genomen engagementen na te komen.

Financieel Verslag – 2021

Ondanks de coronapandemie slaagden we erin om dankzij onze partners en vele trouwe sponsors, 311.500 euro aan inkomsten te verwerven.

Financieel Verslag – 2020

De Stichting sloot het jaar af met 286.000 euro aan ontvangen giften en aan de beheerskosten in België hebben we slechts 3,17 % van onze inkomsten besteed.

Financieel Verslag – 2019

De Stichting heeft 2019 succesvol afgesloten met 310.000 euro aan inkomsten.

Financieel Verslag – 2018

De inkomsten – de bestedingen – het resultaat

Financieel Verslag – 2017

In 2017 hebben we 249.199 euro aan giften ontvangen

Financieel Verslag – 2016

Met een eigen bijdrage van 75.000 EUR, kon de Stichting via het DGD meerjarenplan investeren in het gezondheidsprogramma