Landbouw

Stichting Hubi & Vinciane wil via haar landbouwprojecten de armoede in haar werkingsgebied terugdringen. Dankzij die projecten zijn er lokaal gezonde en gevarieerde voedingsmiddelen beschikbaar. Bovendien krijgen vrouwen zo de kans om autonomer en zelfstandiger te worden.

Sinds begin 2010 zijn de landbouwprojecten geïntegreerd in onze werking. Onze landbouwkundigen geven structureel opleidingen in de dorpen over het telen van verschillende gewassen zoals granen, knollen, peulvruchten en groenten én over het houden van kippen en geiten.

Zij leren de lokale bevolking – vooral vrouwen en jongeren – niet alleen hoe ze het meeste rendement kunnen halen uit hun stuk landbouwgrond, maar ook hoe ze de oogst kunnen verwerken tot gezonde maaltijden en hoe ze de overschot kunnen verpakken en verkopen.

In het domein Landbouw ondersteunen we zowel dorpen met gemeenschappelijke moestuinen, gezinnen met kleinere tuinen en scholen met schooltuinen. Ook het bananenproject loopt nog steeds. En dankzij de Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) kunnen vrouwen microfinancieringen aangaan en investeren in een eigen zelfstandige activiteit.

We werken ook samen met de opleidingsboerderij van Sokounon, waar de lokale boeren altijd terecht kunnen voor technische ondersteuning en advies van de landbouwkundigen.

Onze Stichting laat ook waterputten boren en waterreservoirs en irrigatiesystemen aanleggen zodat de lokale bevolking het hele jaar door gewassen kan verbouwen, ook in het droogseizoen. Op die manier is er nooit een tekort aan fruit, groenten of granen.

De landbouwprojecten stellen jongeren en vrouwen in staat zichzelf en hun gezin van de nodige voeding te voorzien én een zekere mate van financiële onafhankelijkheid te bereiken.

Honderden vrouwen en jonge boeren maken dankbaar gebruik van de projecten en de ondersteuning die onze landbouwkundigen bieden. En indirect, bereiken we met onze projecten alle dorpsbewoners, tot wel 300.000 mensen.

Gemeenschappelijke moestuinen

Sinds 2021 leggen we stelselmatig gemeenschappelijke moestuinen aan. Tot nu toe zijn er dertien functioneel.

Voor iedere vrouw een bananenplant !

Met het project wilden we in eerste instantie de teelt en consumptie van bananen promoten om zo het voedingstekort tegen te gaan.

Jardins de case of gezinstuinen

Als Stichting investeren we ook in kleine moestuinen voor telkens één gezin.