Landbouw

IMG_6513BCF034412BIMG_5827BCF034451B

Waarom het project”GEZONDHEIDZORG”
De aandacht voor landbouw richt zich op het ontwikkelen van een kader voor voedselvoorziening- en productie. Tegelijkertijd stimuleren we ondernemerschap. We doen dit door opleidingen te organiseren en door innovatieve projecten uit te werken die op duurzaamheid gericht zijn.

DOEL: 2018-2022
Het eerste doel van de projecten rond onderwijs is ervoor zorgen dat kinderen de mogelijkheid krijgen om naar school te gaan. Het tweede doel is jonge vrouwen steunen via programma’s zodat hun ontwikkeling beter verloopt.

Welke programma’s zijn dit nu?
Opleidingsprogramma rond geïntegreerde landbouw:
De Stichting ondersteunt en faciliteert praktijkgerichte opleidingen op vlak van geïntegreerde landbouw, verbetering van landbouwtechnieken, transformatie en vermarkten van gezonde voedingsproducten voor jongere boeren. Dit doen ze in samenwerking met ADG (Aide au Développement Gembloux) en lokale partner Ferme de Soukonon, de lokale boerengemeenschap en het lokaal agro-team.

 Start-up programma rond ecologische familiale landbouw
Dit is een nieuw programma, met als motor het nieuwe innovatiecentrum. De Stichting wil de opstart van kleinschalige agrarische start-ups faciliteren en ondersteunen, dit in samenwerking met ADG (Aide au Développement Gembloux).

Wat is er al gerealiseerd dankzij deze programma’s?

  • opleidingsprogramma voor de duurzame teelt van rijst, soja, arachide;
  • bouw van stockageplaatsen in de dorpen;
  • opleidingsprogramma rond geiten, bijen, geiten, kippen, varkens…;
  • opstart van een opleidingsnetwerk voor logistiek, productie en duurzaam ondernemen;
  • begeleiding bij de opstart van coöperatieven;
  • voorzien van een irrigatienetwerk in het vormingscentrum Sokounon i.s.m. Humasol en Protos;
  • aanleg en onderhoud van ziekenhuistuinen;
  • cursussen rond energie, water, bodembeheer, zaaigoed
  • het uitbouwen van de pilootboerderij in het vormingscentrum Sokounon i.s.m. Wereldmissiehulp;

De opleidingsboerderij Sokounon gaat met de steun van de Stichting Hubi & Vinciane een partnerschap aan met de boeren om na te denken over nieuwe vormen van landbouw en voedselproductie. Jonge startende boeren volgen er laag drempelige opleidingen. De verkoop van de landbouwproducten moet er op termijn voor zorgen dat de boerderij zelf voorzienend wordt.

 

 

Geniet mee van de realisaties van onze partner Humasol in 2016: l’eau est arrivéé