Word Peter/Meter

Word jij Peter/Meter van ons project?

Wil jij een kind of jonge vrouwen een betere toekomst geven? Dan ben jij de peet/meetouder die we zoeken! Heb je nog vragen hierover? Mail naar peterschap.hubivinciane@gmail.com.

Als peter/meter stort je een kleine maandelijkse bijdrage en ontvang je regelmatig nieuws over het project. Je bent speciale gast op het jaarlijks solidariteitsevent: de Corrida van Leuven.

Ik wil Peter/Meter zijn van het project:
recht op lager onderwijs voor elk kind

Ik wil peter/meter zijn van het project: recht op lager onderwijs voor elk kind

Recht op onderwijs is opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in het Kinderrechtenverdrag. Basisonderwijs is bepalend voor de toekomst van kinderen en jongeren. Toch blijven nog vele kinderen hiervan verstoken of moeten ze vroegtijdig afhaken.

Daarom faciliteren en ondersteunen we verschillende sensibiliseringsprojecten voor kinderen: schooltuinen, EHBO-pakketten, sportaccommodatie, toegang tot mutualiteit, lessen over hygiëne, gezonde voeding, … Met 18 lagere scholen is er reeds een intensieve samenwerking. Via dit peterschap hopen we meer kinderen betere kansen te geven voor de toekomst.

Ik wil Peter/Meter zijn van het project: 
ondernemerschap voor jonge vrouwen

Ik wil peter/meter zijn van het project: ondernemerschap voor jonge vrouwen

Er zijn veel succesvolle voorbeelden van wat vrouwen dankzij een opleiding kunnen bereiken. Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN, zei: ‘Geen enkel middel tot ontwikkeling is meer doeltreffend dan het onderwijs voor meisjes’. Daarom geven we via een peterschapsproject de kans aan 40 jonge meisjes tussen 14 en 20 jaar om een coachingprogramma in ondernemerschap te volgen. In het programma ligt de klemtoon op persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Heb je geen creditcard, bezorg dan snel volgend document: start doorlopende opdracht peterschap ingevuld aan je bank. Heb je wel een creditcard, dan kan je met onderstaand formulier meteen je peterschap starten, je betalingsopdracht kan op elk moment stop gezet worden door een eenvoudige aanvraag via het contactformulier met vermelding van betalingskenmerk (ID), bedrag en email adres.