Doneer direct aan het project

Zuiver water voor de school!


Handenwas-systeem - tippy tap
€ 20,00
Sensibiliseringscampagne in 1 school
€ 50,00
Bijdrage aan een toilettenblok (kost 1000 euro)
€ 100,00
Bijdrage aan een waterput (kost 7000 euro)
€ 250,00
Totaal


Opgelet : vanaf 2024 is het invullen van het rijksregisternummer verplicht voor het bekomen van een fiscaal attest.