Doneer direct voor het project – schoolboeken

Schenk een schoolboek

De Stichting wil voor de leerlingen van de verschillende basisscholen en colleges waar ze mee samenwerkt, basispakketten schoolboeken én educatieve posters aankopen. Ze wil dat stapsgewijs aanpakken aan 30 pakketten per lagere school en 20 pakketten per college per jaar m.n. één pakket per groepje van vier leerlingen.

Aanvang project 2de fase: 1 oktober 2021

Streefdatum oplevering 2de fase: 30 juni 2021

Budget :
46 basisscholen x 30 pakketten x 20 euro = 27 600 euro
4 colleges x 20 pakketten x 35 euro = 2 800 euro
46 basisscholen x 1 pakket educatieve posters (110 euro) = 5 060 euro

Lees meer

Doneer