Formulier – Een gift voor ons project Materniteit

Opgelet : vanaf 2024 is het invullen van het rijksregisternummer verplicht voor het bekomen van een fiscaal attest.

Totaal