Formulier – Mollie – steun projecten

voorstelling van de projecten

Extra chloor en zeep verdelen
€ 20,00
Extra tipi-taps installeren in een 50 tal dorpen
€ 50,00
Extra onderhoud van de waterputten verzekeren
€ 100,00
Aankoop van beschermend materiaal
€ 250,00
Totaal