Project – Onderwijs
Drinkbaar water en sanitaire installaties voor de school

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met lagere en middelbare scholen in de gemeentes N’Dali, Tchaourou en Parakou in Bénin.

De aanleg van deze infrastructuur maakt integraal deel uit van een meerjarenplan waarbij alle 51 scholen die door de Stichting ondersteund worden, voorzien worden van drinkbaar water en goede sanitaire installaties (gescheiden toiletten en urinoirs). In de scholen worden ook groenten tuinen aangelegd en onderhouden, mede door de scholieren zelf en onder toezicht van de twee landbouwtechniekers van Stichting Hubi & Vinciane.

Koning Boudewijn Stichting

In 2019 heeft de Stichting Hubi & Vinciane, dankzij de de financiële steun van de Koning Boudewijn Stichting, via het Fonds Elisabeth en Amélie, vijf drinkwaterputten en twee nieuwe blokken voor toiletten en zeven nieuwe constructies met urinoirs in 19 scholen verspreid over 10 dorpen in de gemeentes N’Dali, Tchaourou en Parakou geïnstalleerd. De dorps- en schoolgemeenschappen werden ook betrokken bij het coöperatief beheer en het onderhoud van de infrastructuur. Door dit project zijn de leefomstandigheden van 6.000 leerlingen en hun families sterk verbeterd.

Want de 5 dorpen waar de waterputten komen, tellen in totaal ongeveer1.900 gezinnen en 13.000 inwoners. Ook zij kunnen door het coöperatiefbeheer van de nieuwe waterputten van dit project genieten. Door de bouw van de 5 waterputten krijgen in een eerste fase (schooljaar 2019-2020) 2.800 leerlingen toegang krijgen tot drinkbaar water en stijgt de beschikbaarheid van drinkbaar water van 49,6% naar71,6% van de totale schoolpopulatie in de 50 scholen!

Een positief neven-effect:

Gezonde en evenwichtige voeding bij kinderen is essentieel in de strijd tegen ondervoeding en een goede watervoorziening is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Het absenteïsme als gevolg van ziekte en het schoolverzuim neemt af omdat kinderen (vaak de meisjes !) geen uren per dag meer spenderen om water voor het gezin te halen. Ook verbetert de kwaliteit van de groenten die samen met de leerlingen worden gekweekt in de schooltuinen. Water van goede kwaliteit is een motor in de aanpak van ondervoeding !

De Stichting wil gezonde en evenwichtige voeding in een hygiënische omgeving zo efficiënt mogelijk bevorderen. Daarom is gekozen voor een multisectoriële aanpak (gezondheidszorg, onderwijs en landbouw). Het uiteindelijke doel is om de ondervoeding in deze regio – meer dan 35 % – sterk te reduceren.

Periode : 2019-2020
Budget : 39 760 euro
Locatie : 19 scholen in 10 dorpen in de gemeenten N’Dali, Tchaourou en Panakou
Sponsoring : Koning Boudewijn Stichting via Fonds Elisabeth & Amélie + Casino Sint Niklaas en de gemeente Bierbeek

Koning Boudewijn Stichting
De Casino - Sint Niklaas
Gemeente Bierbeek